Typ asi:email

Uzel reprezentující hlavičku a obsah jedné e-mailové zprávy, odesílané či stahované při komunikaci s poštovním serverem pomocí flexideo webových služeb (akcí).

<asi:email
mkey="{number/xsd:integer}"
>
<asi:operations/> !
<asi:foreign-operations/> *
<asi:metadata/> ?
<asi:headers/> !
<asi:body/> !
</asi:email>

Prvek asi:email se nachází ve jmenném prostoru http://www.flexideo.com/actions/smtp-imap.

Atributy

mkey - Unikátní primární klíč každé zprávy evidovaný systémem flexideo serveru. Slouží pro identifikaci zprávy v požadavcích pro práci se zprávami v poštovním serveru. TYP HODNOTY: number (xsd:integer);

Potomci