flexideo addOn

Doplněk addOn je C++ framework sloužící k doprogramování různých úloh potřebných pro konkrétní aplikaci systému flexideo. Výsledný program pak může být provozován v podatatě na libovolném počítači na síti a může sloužit k velmi různorodým účelům. Jeho základní specifikum a podstata je ve způsobu spouštění potřebných procesů. Hotový addOn je spuštěn a přihlášen pod zvoleným jménem k serveru flexideo v tzv. live režimu (pod určitým jménem může být v danou chvíli v live režimu přihlášen pouze jedna instance addon). V tomto režimu pak od serveru addOn dostává zprávy. Každá jednotlivá zpráva způsobí volání hlavní funkce, které jsou pak předány parametry zprávy.

Zprávy samotné je možné posílat buď přímo v rámci XML protokolu flexideo nebo zprávy mohou být generovány automatiky na základě přidání nebo změny prvku v dokumentu v XDS definovaného jako messenger.

Součástí systému flexideo je již jeden funkční addOn, který slouží pro obsluhu vybraných transfomračních procesů, které nejsou spouštěny klientským skriptem, ale jsou naopak přenechány k provedení ke specifickému addOn, spuštěnému většinou pod zvláštním uživatelem.

Aktuální C++ framework pro addOn je možné stahnout