Řešení chyb

Základem pro řešení a vykazování chyb je výběr SOAPu. Server flexideo akceptuje následující jmenný prostor:

http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/

Tento jmenný prostor nabízí následující strukturování popisu chyby (obsah fault):

Fault Child Description
soap:Code Kód chyby - základní dělení viz. další tabulka (povinné)
soap:Reason Popis (povinné)
soap:Node a :Role Nepovinné - využití je interní záležitost šablony
soap:Detail Nepovinné - bližší popis chyby přenášený z procesu; většinou strukturované xml;

Zvolená specifikace umožňuje strukturovaný obsah soap:code, ale základní hodnoty jsou tyto:

Fault Child Description
soap:DataEncodingUnknown Zatím nepoužíváme
soap:MustUnderstand Zatím nepoužíváme
soap:Receiver Chyba v požadavku odesilatele (dříve klienta)
soap:Sender Chyba při provádění požadavku na serveru
soap:VersionMismatch Server kontroluje použití jmenného prostoru http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/ v hlavním tagu, nejpozději však dojde k selháhí v nulté transformaci, která díky neodpovídajícímu prostoru neakceptuje obsah a vrací fault výsledek.

Bližší kategorizace a obsluha chyb

V průběhu procesu zpracování požadavku na službu mohou vzniknout tyto kategorie chyb:

Popis vzniku chyby Přiřazení
A. chyba při nulté transformaci (selhání, status=error, empty) soap:Sender
B. chyba při transf. substepu (selhání, status=error, empty) soap:Receiver
C. jakákoli jiná chyba způsobená chodem procesu či serveru soap:Receiver