Popis 'vnitřních' akcí

Systém flexideo umožňuje tvořit akce dostupné jako webové služby SOAP pomocí předem daného komunikačního protokolu. Jde o tzv. "vnitřní" akce, které využívají struktury požadavků a odpovědí daných protokolem dle jmenného prostoru http://www.flexideo.com/actions/inner. Většina webových služeb instance systému flexideo využívá právě tento protokol, protože je snadný a nevyžaduje dalších specifikací. V této části je popsána struktura požadavků a odpovědí akcí využívajících tento protokol.

Jsou-li akce nastaveny jako dostupné pomocí SOAP, je také určen jejich tzv. typ volání (více viz. vazba na retistr). Je-li tento typ volání table nebo form, je automaticky dáno, že SOAP využívá výše zmíněný jmenný prostor a jím daný komunikační protokol, jehož popis najdete zde. Požadavek je dán uzlem run-action, odpověď pak uzlem action-response.