Přehled URI

Používané jmenné prostory systému flexideo pro různé používané účely. Většina systémem interně používaných XML dat je v lokální formě, tedy bez přidělení uzlů do jmenných prostor a to včetně hlavního serverového komunikačního protokolu. Jiná situace je ve flexideo propojovacím rozhraní webových služeb (SOAP).

Standardní prostory

Výběr standardních jmenných protor, které byly jednotně zvoleny a určeny pro technologické oblasti:

http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/ - Envelope pro SOAP komunikaci;

http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ - SOAP prostor pro WSDL specifikaci;

http://schemas.xmlsoap.org/soap/http - indikace HTTP v SOAP komunikaci;

http://www.w3.org/1999/XSL/Transform - XSLT používané pro XML transformace;

http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/ - indikace pro dokumenty s WSDL specifikací;

http://www.w3.org/2001/XMLSchema - výběr URI pro XSD dokumenty schemat;

Jmenné prostory flexideo

Výčet prostor využívaných pro specifické subsystémy flexideo:

http://www.flexideo.com/actions/protocol-description - schema dokumentů popisujících komunikační protokoly akcí, modulů a služeb;

http://www.flexideo.com/replicator/functions - schema dokumentu se seznamem funkcí využitelných v XDS;

http://www.flexideo.com/comex/definition - komplexní schema COMEX definic tříd, modifikátorů i rozsahů;

http://www.flexideo.com/actions/smtp-imap - schema pro strukturu emailů obsluhovaných prostřednictvím soap akcí;

http://www.flexideo.com/actions/inner - schema pro interní akce spouštěné v rozsahu form či table;

http://www.flexideo.com/actions/json - schema pro pomocné uzly v XML převedené z nebo do syntaxe JSON;

http://www.flexideo.com/update-map - schema pro výčet aktualizací, mapy souborů aktualizací a dalších pomocných souborů pro updater;

http://www.flexideo.com/types - pomocné schema sjednocující některé jednoduché či komplexní datové typy využívané v dalších schematech flexideo;

http://www.flexideo.com/definitions/xds - pomocné schema některých značek v XDS;

http://www.flexideo.com/definitions/dad - pomocné schema některých značek v DAD;

http://www.flexideo.com/replicator - pomocné schema značek vkládaných replikátorem do XML souborů;

Tento výčet není úplný, uvádí pouze ty nejvyužívanější URIs.