Idea flexibility

V době, kdy se vše mění a utváří je flexibilita pravděpodobně jednou z nejdůležitějších vlastností. Dnes není příliš reálné načrtnout s jistotou přesné schema toho jak věci poběží i do budoucna, protože nemáme možnost řídit všechny faktory (alespoň ne většinou). A i když tuto možnost máme většinou jsou to faktory a okolnosti zcela nové, které je třeba nově uchopit. Těžko tedy může existovat informační systém s pevnou strukturou. Ano, jsou oblasti kde je ralativně jasno, jak věci fungují (např. účtování dané zákonem), ale jednak je jich hrstka a jednak i zde mohou existovat významné oborové či individuální rozdíly.

Pokud se však máme bavit o efektivním nasazování bezpečného a stabilního informačního systému, jsou tyto nestabilní faktory krajně nepříjemné. Pro spolehlivý chod jakéhokoli software je přitom naopak třeba přesně daných okolností. Sebevýkonnější počítač si nedokáže poradit s nepředvídanou situací! Je třeba najít nějaký pevný opěrný bod. To co vypadá jako neřešitelný problém se však daří vyřešit díky prostému receptu: důsledné zobecnění!

Jde o důsledné zobecnění toho, co by se dalo nazvat "problematika informačního systému". Sama potřeba informačního systému jako taková je tím nejstabilnějším bodem, jaký může dnešek nabídnout. Vlastní potřeba evidovat různé informace pro rozličné potřeby, uživatele a v různých časových horizontech je relativně stabilní. Spolu se vznikem produktivyty a společností lidí, jež tuto produktivitu zajišťují vzniká i potřeba evidence. Nástroje a tím i jejich možnosti se neustále zdokonalují. Zde už ta relativní stabilita pomalu končí. I to ale stačí k tomu, abychom si mohli pár věcí zobecnit (s nadějí, že nám zobednění vydrží dostatečně dlouho). Jde především o vlastní strukturu informací - o jejich povahu a provázanost - jež jsou dány samotnou potřebou a také povahou informací.

Než začneme řešit vlastní informační systém, je třeba se podívat na možnosti rozkladu struktury.

Pro rozloženou a definovanou strukturu je možné snadno vytvořit celý software pro nakládání s informacemi a to bez nutnosti programování. Klíčem je proces replikace: