Nízká investice při zachování kvality?

Ve skutečnosti jde jen o změnu principu. Jde o radikálně jiný přístup ke stavbě potřebného systému. Nejde o snižování či zvyšování kvality. Snaha je zajistit maximální myslitelnou kvalitu softwaru při minimální možné náročnosti!

Toho je dosahováno změnou způsobu jeho tvorby. Použitý přístup ve skutečnosti spíše kvalitu zvyšuje. V zásadě jde o sjednocování a zobecňování využité na maximum, kdy dochází k automatizované výrobě informační struktury. To zajišťuje maximální možnou flexibilitu. Nejde však jen o flexibilitu, koncepce přináší celou řadu logických výhod - viz. článek Nejde pouze o schopnost efektivního nasazení...