XDS

Základem systému flexideo je definice aplikace. Tedy definice toho, co tým potřebuje ukládat a jak k tomu přistupovat. Konkrétně jde o soubor(y) XDS (Xml Document Specification). Definice se nezabývá technologickým řešením. Zabývá se aplikačním obsahem. V tom je skryta možnost technologie neustále zdokonalovat či zdokonalené technologie pro aplikaci snadněji využívat. Definice v XDS souborech je jakousi DNA celého systému flexideo, který je zde popisován.Z definice se dále odvíjí popisy struktury databáze, formuláře pro zadávání dat, možnosti přehledů tabulek. Jsou dle ní automaticky tvořeny nástroje pro nastavování přehledů a akcí a jejich organizování do procesů. Všemi částmi systému prostupuje vytvořená definice pomocí k tomu určené signatury a vše je tak zpětně dohledatelné a ovlivnitelné právě v definici XDS. Každá část systému si tak sebou nese svou XDS/DNA signaturu.

Příklad na úvod

Než se pustíme do popisu, ukážeme si stručně, jak definice vypadá. Nenechte se odradit XML zápisem definice, součastí systému flexideo je i nástroj XDS designer, který vás od zápisu v XML oprostí. Na...


Postupy, pojmy

Informační struktura celého systému flexideo je rozkládána pomocí třech základních stavebních dílů, jenž nesou společný název segmenty. Segmentem informační struktury systému flexideo jsou:


Segmenty a jejich vlastnosti

V této části najdete přehled segmentů a způsoby jejich definování pomocí XML uzlů v XDS souborech. Všechny segmenty a také většina substruktur disponují pro nastavení svých specifik vlastnosti, aby b...


SUBstruktury a jejich vlastnosti

Substruktury slouží pro rozšíření či upřesnění definic segmentů nebo pro jejich lepší uspořádání v kmenové definici. Funkční substruktury disponují pro nastavení svých specifik vlastnosti, aby bylo d...