Segment

Informační struktura celého systému flexideo je rozkládána pomocí třech základních stavebních dílů, jenž nesou společný název segmenty. Segmentem informační struktury systému flexideo jsou:

dokument - základní rámec typu informace (kontakt, faktura, smlouva apod.>);

oblast - základní větvení dokumentu či jiné oblasti;

prvek - datová kolonka umisťovaná v oblasti;

Bližší popis segmentů a jejich významu zde.

Pomocí těchto základních segmentů je možné rozložit i nejsložitější informační problematiku do přehledných a konzistentních struktur. Na základě poskládání, pojmenování a další specifikace těchto segmentů vlastnostmi tvoříte databázi systému i základní uživatelské rozhraní pro použití a nastavení dalších funkcí systému flexideo. Více k významu segmentů naleznete též v části nazvané princip rozkladu struktury.

V jednotlivých kmenových definicích se může vedle segmentů též vyskytovat substruktura, která pomáhá tyto definice i segmenty v ní obsažené blíže upřesňovat a nebo jim přidávat či regulovat další možnosti.