Struktura a substruktura

Struktura - kmenová

Celá definice XDS je XML struktura. Hovoří-li se však někde o kmenové struktuře definice je tím míněno rozložení kmenových definic v kmenu XDS souboru/ů. Ze struktury tohoto základního kmene XDS je patrné, že celá definice, sestávající se z jednoho nebo několika XDS souborů, jež jsou pro určitou aplikaci systému flexideo určeny, je vlastně seznamem uzlů pojmenovaných definic. Jméno musí mít každá definice v rámci svého typu jedinečné. Typ definice je dán názvem jejího uzlu a jeho umístěním v kmenové struktuře:

/XDS/Group_Definitions - specifikace skupin DocGroup pro lepší dohledatelnost typů dokumentů uživatelem;

/XDS/Element_Templates/Element_Defs_Group - definice šablon segmentů typu prvek - tagy ElementDef;

/XDS/Area_Templates/Area_Defs_Group - definice šablon segmentů typu oblast - tagy AreaDef;

/XDS/Document_Templates/Document_Defs_Group - definice šablon segmentů typu dokument - tagy DocumentDef;

/XDS/Final_Definitions/Definition_Group - definice finálních segmentů typu dokument - tagy DocumentDef, kde jsou využívány všechny předchozí šablony a je jim přiděleno umístění;

/XDS/Interface_Defs_Group/Interface_Defs_Group - definice rozhraní pro finální definice dokumentů - tagy InterfaceDef;

/XDS/External_Definitions/External_Application - načtené externí definice dle XSD Schemat pro mapování - obsahuje rovněž tagy DocumentDef;

Vyjmenované oblasti jsou chápány jako kmenová struktura XDS definice (více viz. též kmen definice). V každé z uvedených oblastí je umístěn jeden nebo více uzlů různých kmenových definic (uzlů s koncovkou Def):

ElementDef - šablona prvku (možnosti viz. zde);

AreaDef - šablona oblasti (možnosti viz. zde);

DocumentDef - šablona dokumentu, dokument, externí dokument (možnosti viz. zde);

InterfaceDef - rozhraní interního dokumentu (možnosti viz. zde);

Jedinou výjimku tvoří uzly pro specifikaci skupin dokumentů. Skupiny totiž nejsou segmenty, tvořící informační databázi, ale nejsou ani substrukturami. Strukturálně leží nad dokumenty, mají však význam pouze pro uživatelské rozhraní pro lepší orientaci uživatele v často dlouhém seznamu finálních definic dokumentů. Navíc mohou uzly skupin dokumentů často být do sebe vnořovány a tím vytvářet potřebnou stromovou strukturu, což definice segmentů nemohou. Proto "definice" skupiny neobsahuje koncovku Def jako předchozí, aby se odlišila:

DocGroup - skupina dokumentů;

Substruktura - v definici

Hovoříme-li někde o substruktuře, pak máme na mysli tag někde uvnitř uzlu definice (tedy tagu s koncovkou Def), který nereprezentuje ani segment a ani vlastnost této definice. Jde o jakousi pomocnou XML strukturu pro lepší přehlednost a použitelnost definice.

Strukturami jsou především:

pomocné uzly content v definicích oblastí a dokumentů (povinný a neopakovatelný);

seznam služeb services ve finálních definicích a rozhraních (nepovinné a opakovatelné, i když opakovatelnost se z důvodů přehlednosti nedoporučuje);

specifikace admin-filter pro omezení výběru;

společný uzel cba pro akce a kontrolní pravidla v definici dokumentu;

uzly select a option pro definici roletek u výběrových prvků, tj. pouze u segmentů typu prvek;

substruktury pro mapování externích aplikací na interní databázi systému (mapp-to-app, mapp-to, pack, unmapped, join-mapp a xml-ns);

substruktura segmentu pro jeho jazyková nastavení lang;