Přehled funkcí použitelných ve výrazech

Pro výrazy v různých vlastnostech v definici jsou k dispozici funkce, jejichž seznam je pro některé okruhy dále rozšiřitelný. V této části uvedeme ty, které jsou již součástí výchozích možností definic.