Obecná oblast všech dokumentů

Každý definovaný dokument bude automaticky rozšířen o oblast " Obecné informace o dokumentu ". Její odkazovací jméno je x_common a je řazena jako první oblast dokumentu. Účelem je zabezpečit prostor pro ukládání obecně potřebných informací o dokumentu jako je autor, datum a čas změny apod. Přesný obsah oblasti je následující:

název segmentu odkaz - jméno účel segmentu
Popisek dokumentu label Automaticky se naplňuje typem dokumentu a číslem instance s tím, že uživatel může zvolit svůj vlastní popisek (název) dokumentu
Typ pohledu view_of_ type Pokud byl dokument vytvořen pohledovým dokumentem, ukládá se sem typ pohledu (tj. name pohledového dokumentu)
Autor author Ukládá id toho, kdo dokument v databázi vytvořil
Divize division Ukládá číslo firemní divize autora dokumentu. Pomocí divizí je možné mít v jedné evidenci několik oddělených (závisí na definici admin-filter)
Datum vytvoření createdate Datum vytvoření dokumentu
Čas vytvoření createtime Čas vytvoření dokumentu
Datum poslední změny changedate Datum provedení poslední změny v dokumentu
Čas poslední změny changetime Čas provedení poslední změny v dokumentu
Omezené zpracování dokumentu restrict_processing Logická hodnota udávající, zda je dokument převeden do režimu omezeného zpracování (true) či nikoli (false) např. z důvodu ochrany osobních dat.
Jde o dokument v archivu archival Logická hodnota udávající, zda byl dokument vložen do archivu (true) či nikoli (false)
Jde o dokument v koši deleted Logická hodnota udávající, zda byl dokument vyhozen do koše (true) či nikoli (false)
Poznámka k dokumentu docnote Obsahuje uživatelem vytvořenou poznámku k celému dokumentu
Doplňky dokumentu addition Jde o opakovatelnou oblast, pomocí které se k dokumentu vkládají přílohy a poznámky k jednotlivým segmentům dokumentu (viz. další políčka)
Typ doplňku addition/add_type__ Určuje typ doplňku. Doplňkem dokumentu může být jiný dokument v příloze, soubor v příloze, poznámka ke konkrétnímu segmentu dokumentu
Autor addition/author Id autora doplňku - tedy ten kdo přílohu nebo poznámku vložil
Jméno ikony addition/icon Jméno soubor s obrázkem ikony - používáno pouze pro přílohy
Nadpis addition/caption Jde o popisek zobrazený u přílohy jako název souboru či dokumentu
Soukromé addition/private Určuje, zda poznámka či příloha bude chápána jako soukromá a bude zobrazována jen tomu, kdo ji vložil
Odkaz addition/reference V případě poznámky prvek obsahuje odkaz na segment v rámci dokumentu, ke kterému se vztahuje, v případě souborové přílohy obsahuje relativní URL souboru a v případě přílohy dokument obsahuje typ a instanci dokumentu vzájemně oddělené znakem "$"
Datum zařazení addition/date Datum vložení doplňku k dokumentu
Čas zařazení addition/time Čas vložení doplňku k dokumentu
Komentář addition/comment V případě přílohy uživatel může připojit komentář ukládaný do tohoto pole; v případě poznámky se do tohoto pole ukládá vlastní text poznámky