Přebírání vlastností vazbou

Definice XDS, kterou navrhujeme je, jak již bylo řečeno v úvodu, před použítím kontrolována a prochází procesem kompletace, při kterém se doplňují nejen vlastnosti segmentů, ale také selé segmenty a jejich skupiny.

K tomuto doplňování vlastností nebo dalších segmentů dochází v momentě, kdy:

A) použijeme based-on a při tvorbě segmentu si pomůžeme některou šablonou

B) definujeme pomocí view-of pohledový dokument a využíváme databázový

C) definujeme source segmentu s propojením na jiný dokument resp. jeho službu

V praxi je logicky běžné, že mohou nastat u jednoho segmentu dvě nebo všechny tři vazby. Pak obecně platí, že nejvyšší prioritu má hodnota (je-li zde uvedena a přebírána) z vazby A (based-on) a nejnižší z vazby C (source) - není-li uvedeno jinak.

Dále u každého segmentu mnoho vlastností má svou výchozí hodnotu, která se při nezadání vlastnosti automaticky nastavuje. Tyto výchozí vlastnosti lze většinou upravit v aplikačních nastaveních.

Tyto skutečnosti jsme si již u jednotlivých vlastností z podstatné části popsaly. Následující tabulka přehledným a jednoznačným způsobem popisuje, jak se konkrétní vlastností v případech A, B a C přebírají a zda mají nějaké výchozí nastavení a to v pořadí priority, pokud dochází k duplicitě přebírání.

­ ­ ­ - vazba: based-on view-of rod. source ini
Vlastnost ch. v. s. n ch. v. s. n s. n. ch. v. s. n
label ­ x ­ - ­ - ­ - ­ x ­ - ­ - ­ - ­ - ­ x ­ x ­ - ­ - ­ - ­ -
name ­ x ­ - ­ - ­ - ­ x ­ - ­ - ­ - ­ - ­ x ­ x ­ - ­ - ­ - ­ -
short ­ - ­ - ­ x ­ - ­ - ­ x ­ - ­ - ­ - ­ x ­ x ­ - ­ - ­ - ­ -
admin-filter ­ x ­ - ­ - ­ - ­ - ­ - ­ x ­ - ­ - ­ x ­ - ­ - ­ - ­ x ­ -
appear-if ­ x ­ - ­ - ­ - ­ - ­ - ­ - ­ x ­ - ­ x ­ - ­ - ­ - ­ x ­ -
app-type ­ x ­ - ­ - ­ - ­ - ­ - ­ - ­ x ­ - ­ x ­ - ­ - ­ - ­ x ­ x
autoidentity ­ x ­ - ­ - ­ - ­ - ­ x ­ - ­ - ­ - ­ x ­ - ­ - ­ - ­ x ­ -
based-on ­ - ­ - ­ - ­ x ­ - ­ - ­ - ­ x ­ - ­ x ­ - ­ - ­ - ­ x ­ -
cba ­ - ­ - ­ - ­ x ­ - ­ - ­ - ­ x ­ - ­ x ­ - ­ - ­ - ­ x ­ -
color ­ - ­ - ­ - ­ x ­ - ­ - ­ - ­ x ­ - ­ x ­ - ­ - ­ - ­ x ­ x
concept ­ x ­ - ­ - ­ - ­ x ­ - ­ - ­ - ­ - ­ x ­ x ­ - ­ - ­ - ­ x
descr ­ x ­ - ­ - ­ - ­ x ­ - ­ - ­ - ­ - ­ x ­ x ­ - ­ - ­ - ­ -
data ­ - ­ x ­ - ­ - ­ - ­ x ­ - ­ - ­ - ­ x ­ - ­ x ­ - ­ - ­ x
edit-if ­ - ­ - ­ - ­ x ­ - ­ - ­ - ­ x ­ - ­ x ­ - ­ - ­ - ­ x ­ -
enumerate-source ­ - ­ - ­ - ­ x ­ - ­ - ­ - ­ x ­ - ­ x ­ - ­ - ­ - ­ x ­ x
field-temp ­ x ­ - ­ - ­ - ­ x ­ - ­ - ­ - ­ - ­ x ­ x ­ - ­ - ­ - ­ -
gcv ­ - ­ - ­ - ­ x ­ - ­ - ­ - ­ x ­ - ­ x ­ - ­ - ­ - ­ x ­ -
group ­ - ­ - ­ - ­ x ­ - ­ - ­ - ­ x ­ - ­ x ­ - ­ - ­ - ­ x ­ x
icon ­ x ­ - ­ - ­ - ­ x ­ - ­ - ­ - ­ - ­ x ­ x ­ - ­ - ­ - ­ x
icon-as-foreign ­ x ­ - ­ - ­ - ­ x ­ - ­ - ­ - ­ - ­ x ­ x ­ - ­ - ­ - ­ x
id ­ - ­ - ­ - ­ x ­ - ­ - ­ - ­ x ­ - ­ x ­ - ­ - ­ - ­ x ­ -
index ­ - ­ x ­ - ­ - ­ - ­ x ­ - ­ - ­ - ­ x ­ - ­ x ­ - ­ - ­ -
inherit-structure ­ - ­ - ­ - ­ x ­ - ­ - ­ - ­ x ­ - ­ x ­ - ­ - ­ - ­ x ­ x
initial ­ x ­ - ­ - ­ - ­ x ­ - ­ - ­ - ­ - ­ x ­ x ­ - ­ - ­ - ­ -
input ­ x ­ - ­ - ­ - ­ x ­ - ­ - ­ - ­ - ­ x ­ x ­ - ­ - ­ - ­ x
lexicon ­ x ­ - ­ - ­ - ­ x ­ - ­ - ­ - ­ - ­ x ­ x ­ - ­ - ­ - ­ -
mapp-to ­ - ­ - ­ - ­ x ­ - ­ - ­ - ­ x ­ - ­ x ­ - ­ - ­ - ­ x ­ -
mapp-to-user ­ - ­ - ­ - ­ x ­ - ­ - ­ - ­ x ­ - ­ x ­ - ­ - ­ - ­ x ­ -
mask ­ x ­ - ­ - ­ - ­ x ­ - ­ - ­ - ­ - ­ x ­ x ­ - ­ - ­ - ­ x
opened ­ x ­ - ­ - ­ - ­ x ­ - ­ - ­ - ­ - ­ x ­ x ­ - ­ - ­ - ­ x
open-lock ­ x ­ - ­ - ­ - ­ - ­ x ­ - ­ - ­ - ­ x ­ - ­ - ­ - ­ x ­ x
order ­ - ­ - ­ - ­ x ­ - ­ - ­ - ­ x ­ - ­ x ­ - ­ - ­ - ­ x ­ -
print-temps ­ - ­ - ­ - ­ x ­ - ­ - ­ - ­ x ­ - ­ x ­ - ­ - ­ - ­ x ­ -
quick-offer ­ - ­ - ­ - ­ x ­ x ­ - ­ - ­ - ­ - ­ x ­ - ­ - ­ - ­ x ­ -
repetition ­ x ­ - ­ - ­ - ­ x ­ - ­ - ­ - ­ - ­ x ­ x ­ - ­ - ­ - ­ -
required ­ - ­ x ­ - ­ - ­ - ­ x ­ - ­ - ­ - ­ x ­ - ­ x ­ - ­ - ­ -
secrecy-lev ­ - ­ - ­ x ­ - ­ - ­ - ­ x ­ - ­ x ­ - ­ - ­ - ­ x ­ - ­ x
section ­ - ­ - ­ x ­ - ­ - ­ - ­ x ­ - ­ x ­ - ­ - ­ - ­ x ­ - ­ x
select ­ - ­ x ­ - ­ - ­ - ­ x ­ - ­ - ­ - ­ x ­ - ­ x ­ - ­ - ­ -
source ­ - ­ x ­ - ­ - ­ - ­ - ­ - ­ - ­ x*) ­ - ­ - ­ x ­ - ­ - ­ -
source-behaviour ­ - ­ - ­ x ­ - ­ x ­ - ­ - ­ - ­ - ­ x ­ - ­ - ­ x ­ - ­ -
source-filter ­ - ­ x ­ - ­ - ­ x ­ - ­ - ­ - ­ - ­ x ­ - ­ x ­ - ­ - ­ -
source-key ­ - ­ x ­ - ­ - ­ x ­ - ­ - ­ - ­ - ­ x ­ - ­ x ­ - ­ - ­ -
starting-specification ­ - ­ - ­ - ­ x ­ - ­ - ­ - ­ x ­ - ­ x ­ - ­ - ­ - ­ x ­ -
style ­ x ­ - ­ - ­ - ­ x ­ - ­ - ­ - ­ - ­ x ­ x ­ - ­ - ­ - ­ x
style-of-label ­ x ­ - ­ - ­ - ­ x ­ - ­ - ­ - ­ - ­ x ­ x ­ - ­ - ­ - ­ x
style-of-field ­ x ­ - ­ - ­ - ­ x ­ - ­ - ­ - ­ - ­ x ­ x ­ - ­ - ­ - ­ -
take-from ­ - ­ - ­ x ­ - ­ - ­ - ­ x ­ - ­ x ­ - ­ - ­ - ­ x ­ - ­ -
tool-level ­ - ­ - ­ - ­ x ­ - ­ - ­ - ­ x ­ - ­ x ­ - ­ - ­ - ­ x ­ -
tool-section ­ - ­ - ­ - ­ x ­ - ­ - ­ - ­ x ­ - ­ x ­ - ­ - ­ - ­ x ­ -
unique ­ x ­ - ­ - ­ - ­ - ­ x ­ - ­ - ­ - ­ x ­ - ­ - ­ - ­ x ­ -
user-register ­ x ­ - ­ - ­ - ­ - ­ x ­ - ­ - ­ - ­ x ­ - ­ - ­ - ­ x ­ x
view-of ­ - ­ - ­ - ­ x ­ - ­ - ­ - ­ x ­ x ­ - ­ - ­ - ­ - ­ x ­ -

*) - výjimkou je výraz při mechanismu count, který je možné pohledem předefinovat;

Vysvětlivky zkratek v hlavičce tabulky pod jednotlivými vazbami based-on, view-of, rodiče a source:

ch. - převzato pouze, pokud u kompletovaného segmentu chybí

v. - přebíráno vždy

s. - syntakticky doplněno s ohledem na logiku vlastnosti

n. - nikdy není danou vazbou přebíráno


Základní pojmyObecná pravidla zápisu XDSZpůsoby tvorby definice XDSPřehled všech vlastností a jejich použitelnostPřebírání vlastností vazbouPřehled funkcí použitelných ve výrazech