Specifické parametry dokumentů

Vlastnosti specifické pro definice dokumentů řazené jako jejich parametry.


Vlastnost xcommons-adds xcommons-adds

Základní možnost přidat do obecné oblasti obecné prvky. Alternativa složitějších aplikačních x-common oblastí. Aktivuje se uvedením nenulového kladného čísla u jména požadované vlastnosti z nabídky v...


Vlastnost file-name file-name

Název souboru obsahující tiskovou šablonu přímo určenou pro daný typ dokumentu a jeho strukturu (bez mapování)


Vlastnost form-properties form-properties

Popis segmentu či definice pro účely zobrazení uživateli.


Ošetření děr v číselných řadách gappy

Umožní mezery v číselné řadě primárních klíčů (pdk) daného typu dokumentu způsobené situacemi při paralelním ukládání nových instancí. Při nenastavení se mezery zaplňují spec. mechanismem.


Skupina dokumentu group

Skupina dokumentu nebo čárkami oddělený seznam skupin dokumentů, kam je daný typ dokumentu zahrnut.


Přepočet štítku dokumentu label-conversion

Automatizovaný přepočet štítku dokumentu (kolonky label v x-common) na základě daného výpočtu. Slouží pro formulář.


Výchozí hodnota štítku dokumentu label-initial

Vlastnost pro snadné zadání výchozí hodnoty (initial) prvku pro štítek dokumentu, který je v obecné oblasti každého typu dokumentu.


Vlastnost node node

Název typu uzlu, který má být v daném případě použit (má mu být dokument předán ke zpracování).


Vlastnost no-schemas no-schemas

Možnost vypnutí tvorby souboru některého ze schemat pro daný dokument. Jednotlivé hodnoty je možné nastavit na hodnotu true = vypnuto, flase je výchozí při neuvedení.


Zámek otevření instance dokumentu open-lock

Nastavuje zamykání obecného zámku pro kód dokumentu tak, aby mohl prostřednictvím intranetu pracovat s danou instancí pouze jeden uživatel.


Vlastnost other-langs other-langs

Čárkami oddělený seznam dalších jazyků, krom výchozího jazyka aplikace, které mají být u daného typu použity. Nabídka je omezena aplikačním nastavením.


Vlastnost removable removable

Nastavuje možnost nevratného odstraňování instancí daného typu dokumentu z databáze aplikace požadavkem remove-documents. Výchozí nastavení odstraňování zakazuje.


Registr uživatelů users-register

Označuje typ dokumentu jako registr uživatelů. Takto označený dokument musí v rámci aplikace vždy existovat právě a pouze jeden. Na toto nastavení navazuje mapování prvku toto typu dokumentů pomocí v...


Vlastnost schemas schemas

Volby zapnutí či vypnutí tvorby souboru některého ze schemat pro daný dokument. Jednotlivé hodnoty je možné nastavit na hodnotu true = vypnuto, flase je výchozí při neuvedení.


sign-descr sign-descr

Text popisu specifického významu a dopadu podepsání dokumentu daného typu uživatelem - zobrazuje se ve formuláři v oblasti pro podepsání dokumentu.


Typ realizace tisku temp-type

Typ realizace tisku. Není-li zadán je použito výchozího typu generated - vygenerování šablony.


Vlastnost test test

Vlastnost pro zápis výrazu podmínky, která musí být splněna, aby se provedla aktivace.


DB indexace prvků v obecné oblasti xcommons-index

Tato vlastnost umožňuje nastavovat indexaci u vybraných prvků obecné oblasti dokumentů x_common. Jde o databázový index pro rychlejší dohledávání položek, pokud ty z obecné oblasti jsou předmětem čas...


Počáteční hodnoty v oblasti x-common xcommons-init

Každý typ dokumentu obsahuje vedle definovaných oblastí a prvků také obecnou oblast x_common. Při potřebě nastavit jiné než standardní výchozí hodnoty prvků v této oblasti je tu k dispozici vlastnost...

Přehled všech vlastností viz. zde.


Přehled definičních uzlů segmentůVlastnosti pro identifikaciVlastnosti určující strukturu databázeVlastnosti pro nastavení přístupuFormátování a zobrazeníOšetření vstupu datSpecifikace pohledových a pseudo dokumentůSpecifické parametry dokumentů