Registr uživatelů users-register

Označuje typ dokumentu jako registr uživatelů. Takto označený dokument musí v rámci aplikace vždy existovat právě a pouze jeden. Na toto nastavení navazuje mapování prvku toto typu dokumentů pomocí vl. mapp-to-user.

syntax
true | false | yes | no

V každé aplikaci je třeba pomocí XDS definovat právě jeden dokument označený jako registr uživatelů. Jde o schopnost systému flexideo evidovat uživatele jež se do něj přihlašují a nastavovat jejich možnosti. Dále tento dokument znažně rozšiřuje potenciál využití přístupové filtrace položek pro určité okruhy uživatelů (parametr admin-filter). Je tedy zapotřebí, aby byl jeden dokument v rámci definice (či více definic - je-li XDS pro aplikaci rozděleno do více souborů) měl parametr users-regisrer = true. Pro názornost ukážeme příklad definování dokumentu "Uživatel". Tento dokument se však může jmenovat jakkoli jinak (dle potřeby). Důležité je, aby měl definovánu popisovanou vlastnost na hodnotu true:

<DocumentDef>
<label>Uživatel</label>
<name>uzivatel</name>
<descr>Dokument pro evidenci uživatelů systému flexideo.</descr>
<group>kontakty</group>
<icon>osoba.png</icon>
<users-register>true</users-register>
<content>
<area label="Základní údaje">
<element label="Jméno uživatele" mapp-to-user="Displayname" data="type:varchar; max-length: 256;" input="type:field;length:50;"/>
<element label="ID uživatele" mapp-to-user="UserID" data="type:varchar; max-length: 32;" input="type:field;length:10;"/>
<element label="Č. role" mapp-to-user="Role" data="type: number; total-digits: 7;"/>
</area>
<area label="Ostatní údaje" name="ostatni">
<element label="e-mail" mapp-to-user="Email" data="type:varchar; max-length: 256;" input="type:field;length:50;"/>
<element label="Synchronizace Exchange" initial="true" mapp-to-user="Sync" data="type:boolean;"/>
</area>
<area label="Zařazení" source="foreign: kontakt: /pro_uzivatele"/>
</content>
<services/>
</DocumentDef>

Všiměte si důležité vlastnosti mapp-to-user. Jde o vyznačení vlastností v dokumentu uživatele, které jsou využívány systémem flexideo pro účely práce s uživateli obecně (více. viz popis vlastnosti mapp-to-user).

V dokumentu, který je označen jako registr uživatelů musí být uvedeny alespoň povinně mapované typy. Na druhou stranu ne všechny instance dokumentu pro evidenci uživatelů musejí být uživatelé. V praxi můžete mít pro aplikaci definován jediný dokument pro evidenci kontaktů, který většinou příhodně nazvete "Kontakt" a tento dokument zároveň můžete označit jako registr uživatelů. Tento dokument, je-li tak navržen, může sloužit pro evidenci všech osob, firem a jiných subjektů vč. osob - uživatelů. Pak to, zda je určitá instance takového typu zároveň i uživatelem určuje vyplnění klíčové kolonky namapované jako userid. Vyplněním dojde k synchronizaci na vnitřní registr uživatelů a doplní se i ostatní mapované kolonky. A naopak. Je-li v systému zaveden nový uživatel jinak, než přes výše zmíněný dokument kontakt, bude přidána nová instance tohoto dokumentu s vyplněním všech mapovaných kolonek. Velmi silně se však doporučuje - zejména z důvodů obecné přístupnosti kontaktů a oporoti tomu jen omezené přístupnosti k uživatelům - tento koncept jediného dokumentu kontakt nevyužívat a pro uživatele zvolit samostatný dokumentový typ.


Potenciální vlastnické uzly

Vlastnost users-register je možné uvést u následujících uzlů:

DocumentDef - dokument nebo šablona d. (kmenová definice) - jako parametr;


Vlastnost users-register

Označuje typ dokumentu jako registr uživatelů. Takto označený dokument musí v rámci aplikace vždy existovat právě a pouze jeden. Na toto nastavení navazuje mapování prvku toto typu dokumentů pomocí vl. mapp-to-user.

syntax
true | false | yes | no

Vlastnost xcommons-adds xcommons-addsVlastnost file-name file-nameVlastnost form-properties form-propertiesOšetření děr v číselných řadách gappySkupina dokumentu groupPřepočet štítku dokumentu label-conversionVýchozí hodnota štítku dokumentu label-initialVlastnost node nodeVlastnost no-schemas no-schemasZámek otevření instance dokumentu open-lockVlastnost other-langs other-langsVlastnost removable removableRegistr uživatelů users-registerVlastnost schemas schemassign-descr sign-descrTyp realizace tisku temp-typeVlastnost test testDB indexace prvků v obecné oblasti xcommons-indexPočáteční hodnoty v oblasti x-common xcommons-init