Přehled definičních uzlů segmentů

Přehled uzlů segmentů a jejich šablon, jak jsou zapisovány v XDS souborech.


Uzly kmenových definic segmentů

XDS je v podstatě seznam kmenových definic daných typem a názvem. Název pro daný typ musí být jedinečný a to nejen v rámci jednoho XDS souboru, ale všech případných XDS souborů, které jsou pro aplikaci sestaveny. Typ kmenové definice je dán jednak názvem uzlu, ve kterém je umístěna a jednak umístěním tohoto uzlu v kmenu definice. Následuje výčet uzlů kmenových definic XDS s jejich stručným popisem a umístěním.


Šablona prvku ElementDef

ElementDef je uzel šablony pro segment typu prvek. Jde o kmenovou definici, která je umisťována v


Šablona oblasti AreaDef

AreaDef je uzel šablony pro segment typu oblast. Jde o kmenovou definici, která je umisťována v


Šablona a definice dokumentu DocumentDef

DocumentDef je uzel šablony nebo finální (master) definice pro segment typu dokument. Jde o kmenovou definici, která je umisťována buď jako šablona dokumentu v


Rozhraní dokumentu InterfaceDef

InterfaceDef je uzel obecného rozhraní dokumentů. Jde o kmenovou definici, která je umisťována v


Prvek ve struktuře element

Uzel element reprezentuje segment typu prvek umisťovaný do struktury content či services v některé kmenové definici.


Meta prvek v dokumentu meta-element

Meta data dokumentu


Oblast ve struktuře area

Uzel area reprezentuje segment typu oblast umisťovaný do struktury content či services v některé kmenové definici.


Přehled definičních uzlů segmentůVlastnosti pro identifikaciVlastnosti určující strukturu databázeVlastnosti pro nastavení přístupuFormátování a zobrazeníOšetření vstupu datSpecifikace pohledových a pseudo dokumentůSpecifické parametry dokumentů