Přehled definičních uzlů segmentů

Přehled uzlů segmentů a jejich šablon, jak jsou zapisovány v XDS souborech.

Uzly kmenových definic segmentů

XDS je v podstatě seznam kmenových definic daných typem a názvem. Název pro daný typ musí být jedinečný a to nejen v rámci jednoho XDS souboru, ale všech případných XDS souborů, které jsou pro aplikaci sestaveny. Typ kmenové definice je dán jednak názvem uzlu, ve kterém je umístěna a jednak umístěním tohoto uzlu v kmenu definice. Následuje výčet uzlů kmenových definic XDS s jejich stručným popisem a umístěním.