Oblast ve struktuře area

Uzel area reprezentuje segment typu oblast umisťovaný do struktury content či services v některé kmenové definici.

Nastavitelné vlastnosti uzlu area

Uzel area je možné specifikovat následujícími vlastnostmi:

appear-if - Zadání podmíněného zobrazení segmentu dokumentu. Segment se zobrazí pouze při splnění ...

based-on - Odkaz na obecnou definici šablony segmentu v případě, že segment má své výchozí vlastno ...

comment - Pracovní komentář segmentu pro účely popisu defince. Nezobrazuje se finálnímu uživateli.;

concept - Možnost bližšího uspořádání více kolonek prvků na řádcích formuláře. Standardně je každá ...

custom-temp - Jméno šablony. Možnost nastavit pomocí vlastní xsl šablony prvku jiný vzhled v rámci ...

dad-info - Specifikace pro označení uzlu document nebo field atributem s uvedenou hodnotou. Význam ...

descr - Popis segmentu či definice pro účely zobrazení uživateli.;

discarted - Pomůcka VYŘAZENÍ (tj. "odpoznámkování" v kódu definice). Je-li uzel označen touto vlas ...

edit-if - Zadání podmíněného schopnosti editace prvku či oblasti prvků dokumentu. Segment je možné ...

enumerate-source - Vynucení vyjmenování položek ze zdroje. Není-li nastaveno, přebírají se všechny ...

enum-pseudo-src - Vynucení vyjmenování položek z pseudo zdroje. Není-li nastaveno, přebírají se vš ...

icon - Ikona segmentu, pro jeho snadnější rozpoznání. U segmentů typu prvek je při neuvedení autom ...

inherit-structure - Nastavuje převzetí struktury služby ve chvíli, kdy služba sama odkazuje do dok ...

interface - Vlastnost služby dokumentu, která říká zda se jedná o službu popisující rozhraní, jež ...

label - Určuje název (štítek), který se objevuje u definovaného segmentu;

name - Jednoznačná a jedinečná identifikace uzlu na dané úrovni zařazení, tedy na větvi či v sezna ...

opened - Týká se oblasti a udává, zda má být standardně otevřena (rozbalené potomky). Vlastnost op ...

order - Pomocná vlastnost umožňující zajistit správné pořadí potomka i v situacích, kdy se na věte ...

pseudo-behaviour - Složená vlastnost pro upřesnění chování pseudo propojení v pseudo dokumentových ...

pseudo-select - Vybírá záznamy zdrojových dokumentů pro sestavení pseudo dokumentu v daném místě.;

pseudo-source - Určuje zdrojový segment oblasti či prvku pseudo dokumentu, ze kterého je sestavová ...

repetition - Vlastnost zapíná či vypíná opakovatelnost segmentu ve struktuře dokumentu a nastavuje ...

secrecy-lev - Specifikace bezpečnostní úrovně, která je zapotřebí pro zpřístupnění segmentu určité ...

section - Specifikace oddělení a bezpečnostní úrovně pro tato oddělení, která jsou zapotřebí pro z ...

short - Určuje zkratkové jméno používané při rozkládání do tabulek.;

schema-info - Doplňující specifikace segmentů externích dokumentů převzatá ze schematu. Vyskytuje ...

source - Nastavení zdroje prvku či oblasti dokumentu. Klíčová vlastnost pro strukturu dokumentu a ...

source-behaviour - Specifikace upřesňující chování a vlastnosti v případě nastavení zdroje segment ...

source-filter - Nastavuje omezení použitelných zdrojových instancí při jejich výběru ve formuláři ...

source-key - Nastavuje provázanost jednoho uzlu na klíč jiného uzlu. Platné pro zdroje typu initia ...

starting-specification - Pro specifikační uzel nastavuje pravidlo předvybrání zdrojového opakování ...

style - Určuje formátovácí CSS třídu pro prezentaci segmentu jako celek v automaticky generované š ...

style-of-label - Určuje formátovácí CSS třídu pro prezentaci názvu segmentu v automaticky generova ...

switch-by-element - Výběr zaškrtávacího prvku či roletky, který je obsažen v oblasti a sám o sobě ...

take-from - Odkaz segmentu služby dokumentu do těla dokumentu, který je klíčový pro zdrojové propo ...

view-of - U dokumentu se zapisuje jméno výchozího dokumentu, u segmentu odkaz na odpovídající segm ...