Vlastnosti pro nastavení přístupu

U každého dokumentu i jeho segmentu jsou v XDS k dispozici dva atributy pro specifikaci oprávnění přístupu k těmto segmentům.

secrecy-lev

section

Vedle této definice v datové struktuře dokumentů je dán seznam uživatelů, kde každý z těchto uživatelů má dánu svou přístupovou úroveň (vlastnost secrecy-lev), která je u uživatele na rozdíl od datového segmentu dána právě jedním číslem a má určen seznam oddělení, ve kterych pracuje (nemusí byt zařazen v žádném oddělení, nebo může být zařazen zároveň v několika odděleních). Seznam s jedním uživatelem může vypadat například takto:

<Users>
<user type="inner">
<person-name>Josef Novák</person-name>
<login-name>jnovak</login-name>
<password>****</password>
<secrecy-lev>2</secrecy-lev>
<role-id/>
<role-history>
<basic-role>2</basic-role>
<actual-role>2</actual-role>
</role-history>
<sections>
<section>obchod</section>
<section>skoleni</section>
</sections>
<details>
<create-surveys>both</create-surveys>
</details>
</user>
</Users>

Z tohoto seznamu uživatelů jsou utvořeny skupiny se stejnou přístupovou úrovní a se stejným seznamem oddělení a na základě těchto skupin jsou vytvořeny tzv. role uživatelů. Všichni uživatelé v jedné uživatelské roli mají naprosto stejná přístupová práva. Pro každou roli jsou pak dle jejího přístupového práva připraveny vzory dokumentů (jejich XDS a DAD) s určením přístupu pro danou roli formou vlastnosti access, která může obsahovat buď editable nebo readonly. Pokud nemá být daný dokument či jeho segment přístupný vůbec, pak se ze vzorů odstraní úplně. Z takto připravených vzorů pro jednotlivé dokumenty a role vznikají formuláře, tiskové šablony, dotazy do databáze, seznamy oblastí a prvků pro vyhledávání atd.

Vše je dáno specifikovaným seznamem uživatelů a dvěma vlastnostmi každého dokumentu a jeho segmentů. Nyní se podíváme na tyto dvě vlastnosti blíže.