Omezení přístupnosti nástrojů dokumentu tool-level

Specifikace bezpečnostní úrovně, která je zapotřebí pro zpřístupnění specifikovaného nástroje dokumentu ve standardním pracovním rozhraní určitému okruhu uživatelů.

syntax
[#levNo a] [, #levNo b] [, #levNo c] [, #levNo e] [, #levNo f] [, #levNo h] [, #levNo i] [, #levNo k] [, #levNo l] [, #levNo m] [, #levNo n] [, #levNo p] [, #levNo r] [, #levNo s] [, #levNo t] [, #levNo g]

Pro dokument existují v uživatelském rozhraní nástroje, které jsou všechny k dispozici pokud má uživatel k danému dokumentu přístup.

Těmito nástroji v pořadí dle abecedy jsou:

archive - možnost vložit dokument do archivu

bin - možnost vyhodit dokument do koše

copy - možnost vytvářet kopie dokumentů / uložit jako nový

deleteadd - možnost odstranění přílohy z dokumentu

export - možnost exportovat seznam dokumentů z přehledu

form - možnost otevřít dokument ve formuláři

hiding - možnost skrýt kolonku či oblast ve formuláři

import - možnost importovat seznam nových dokumentů

joinadd - možnost vložení přílohy k dokumentu

keyref - možnost otevřít dokument pomocí zadání jeho pdk

macro - možnost nahrát datové makro pro hromadné úpravy

layout - možnost zakládání a úpravy přehledu dokumentů

new - možnost přidat novou instanci daného dokumentu

openadd - možnost otevření přílohy dokumentu

print - možnost tisknout dokument nebo jej uložit do souboru

recount - možnost eliminovat případné zapnutí přepočtu při otevření

subfolder - možnost otevřít/nastavit podsložku dokumentu

table - možnost prohlížet seznamy daného typu dokumentu

updateadd - možnost změny jména či popisu přílohy

wholeedit - možnost hromadné editace dokumentů daného typu nad tabulkou

[z]sign - možnost vkládání podpisů k danému typu dokumentu

Tyto všechny nástroje má uživatel k dispozici, jakmile má k dokumentu přístup alespoň pro čtení (vč. přidání nové i když jen prázdné instance dokumentu). Ne vždy je žádoucí aby tyto nástroje byly uživateli k dispozici a proto definice nabízí možnost vypnout pro některé nebo všechny uživatele některé nebo všechny z uvedených nástrojů. Pokud ale uživatel nemá k určitému dokumentu přístup ani pro čtení, nastavení přístupnosti nástrojů je irelevatní - tj. tool-level nemůže zmírnit secrecy-lev, jen naopak může ještě dále omezit možnost práce s daným typem dat a to pouze z hlediska celého dokumentu.

Definice tool-level má téměř shodnou syntaxi jako secrecy-lev, jen s tím rozdílem, že na místo druhů přístupů (r, s či [e]) jsou za číslem úrovně uváděny výše uvedené názvy nástrojů nebo jen jejich značky v podobě prvního písmene z názvu nástroje. Každý nástroj je možné omezit jednotlivě, tj. např.:

<tool-level>2f,3n,4p</tool-level>

nebo je možné nastavit potřebnou úroveň pro všechny nástroje např.:

<tool-level>3</tool-level>

nebo je rovněž možné oba přístupy kombinovat jako např.:

<tool-level>3,2f,4p</tool-level>

V posledním příkladu je patrné, že jsme nastavili úroveň 3, kterou je zapotřebí vlastnit, aby bylo možné nástrojů využívat a pak jsme tento požadavek snížili pro používání formuláře a naopak zvýšili pro možnost tisku. Pro ostatní nástoje zůstala potřeba úrovně 3, proto jsme nemuseli uvádět 3n jako v prvním příkladu. V prvním příkladu je jasné, že používání jiných než uvedených nástrojů není nijak zvlášť omezováno a jejich použití je tedy umožněno všem uživatelům majícím k dokumentům přístup alespoň pro čtení.


Potenciální vlastnické uzly

Vlastnost tool-level je možné uvést u následujících uzlů:

DocumentDef - dokument nebo šablona d. (kmenová definice) - jako parametr;


Vlastnost tool-level

Specifikace bezpečnostní úrovně, která je zapotřebí pro zpřístupnění specifikovaného nástroje dokumentu ve standardním pracovním rozhraní určitému okruhu uživatelů.

syntax
[#levNo a] [, #levNo c] [, #levNo e] [, #levNo f] [, #levNo h] [, #levNo i] [, #levNo k] [, #levNo l] [, #levNo m] [, #levNo n] [, #levNo p] [, #levNo q] [, #levNo r] [, #levNo s] [, #levNo t] [, #levNo g]

Bezpečnostní úroveň secrecy-levBezpečnostní úroveň pro oddělení sectionOmezení přístupnosti nástrojů dokumentu tool-levelSnížení omezení přístupnosti nástrojů dok. tool-section