Vlastní šablona segmentu custom-temp

Jméno šablony. Možnost nastavit pomocí vlastní xsl šablony prvku jiný vzhled v rámci formulářů, tisk. náhledů a přehledů.

[input:{tempName};][whole-input:{tempName};][input-label:{tempName};][print:{tempName};][whole-print:{tempName};][print-label:{tempName};][column:{tempName};]

Potenciální vlastnické uzly

Vlastnost custom-temp je možné uvést u následujících uzlů:

ElementDef - šablona prvku (kmenová definice) - jako parametr;

AreaDef - šablona oblasti (kmenová definice) - jako parametr;

element - prvek (segment uvnitř definice);

area - oblast (segment uvnitř definice);