Prvek s generováním zprávy messenger

Nastavuje prvek jako iniciátora generování zprávy uživateli (instant messaging), jehož číslo je do prvku ukládáno.

syntax
send: true | false | yes | no [;avoid-join: true | false | yes | no]

Použití vlastnosti messenger je možné pouze u prvků a to jen u těch s celočíselným datovým typem. Pokud dojde v novém dokumentu nebo při změně prvku k nastavení nenulové hodnoty kladné, pak je vygenerována uživateli odpovídajícího čísla zpráva. Hlavní částí vlastnosti messenger je send, kterou se funkcionalita zaslání zprávy zapíná. Výchozí je hodnota send je false, Zapnutí funkcionality provedete nastavením na hodnotu true. Druhá část avoid-join slouží k řízení schopnosti spojovat více instancí měněných na jednou do jediné zprávy. Standardně server čeká několik sekund (většinou 10), zda nedojde k vyvolání téže zprávy (tj. k uložení messengerů) opakovaně, aby pak spojil jejich primární klíče do jednoho seznamu a poslal je v jediné zprávě. Nastavením avoid-join na hodnotu true je možno toto čekání vypnout.


Zprávy

Zprávy, které jsou generovány je možné obdobně generovat požadavkem sent-message. Zpráva generovaná uložením messengeru obsahuje instanci a typ ukládaného dokumentu. Pro účely zpracování takových zpráv pak pro systém flexideo existují spec. obslužné programy. Server zajistí, že pokud je tento obslužný program pod odpovídajícím uživatelem přihlášen do sítě, bude mu odeslána popsaná zpráva. Mechanismus zpráv slouží primárně k předávání krátkých textových zpráv a odkazů mezi uživateli a to pomocí k tomu určených programů, jež musí být na klientské počítače instalovány. Slouží rovněž k předávání informací, že došlo k uložení či změně určitých dat, jež si vyžadují okamžité zpracování. Více viz. též odesílání zpráv pomocí XML protokolu systému flexideo.


Potenciální vlastnické uzly

Vlastnost messenger je možné uvést u následujících uzlů:

element - prvek (segment uvnitř definice);

ElementDef - šablona prvku (kmenová definice) - jako parametr;


Vlastnost messenger

Nastavuje prvek jako iniciátora generování zprávy uživateli, jehož číslo je do prvku ukládáno.

syntax
send: true | false | yes | no [;avoid-join: true | false | yes | no]

Zákaz kopírování hodnoty prvku disclonableVlastnost place-holder place-holderVlastnost required-if required-ifPodmíněná upravitelnost prvku edit-ifVlastní šablona segmentu custom-tempFormulářový typ inputf-type kompilaceZadání počáteční hodnoty initialÚplná změna políčka vlastní šablonou field-tempVlastnost join-fromPropojená nabídka prvku linked-offerVýběr hodnoty z dodatečného seznamu lexiconSpecifikace masky pro zadání údajů maskPrvek s generováním zprávy messengerVlastnost merge mergeOtevření formuláře openedVlastnost preserveMožnost rychlé nabídky quick-offerZadání vyžadování hodnoty requiredMožnosti chování zdroje source-behaviourSpecifikace podmínky pro zdroj dat source-filterVýchozí upřesnění opakování starting-specification