Možnost rychlé nabídky quick-offer

Nastavení roletky rychlé nabídky pro prvek ve formuláři a její specifikace (již zadané, zdrojové, časové omezení atd.).

[test: ...] [; add-list: ...] [; fill-adds: ...] [; sort-by: ...] [; ...-restrict: ...] [; source: ...]

U každé běžné textové kolonky je možné definovat tzv. rychlou nabídku. V podstatě jde o to, že po napsání prvních (většinou 2) písmen do kolonky se uživateli nabídne roletka se seznamem již zadaných hodnot odpovídající právě napsáným počátečním písmenům. Roletka vybírá z již existujících dokumentů z téže kolonky, kde právě uživatel provádí zadání. Jde o způsob jak usnadnit zadávání často se opakujících textů. Tato rychlá nabídka může být definována jak u kolonek s vlastním zdrojem, tak také u kolonek se zdrojem foreign nebo initial. Je-li definována u prvku s cizím zdrojem, pak výběr položky ze seznamu roletky uživatelem vždy způsobí také výběr klíče, který již byl v nabídnutém dokumentu zadán a dojde tak k výběru zdrojového dokumentu a jsou naplněny všechny segmenty daného výběrového uzlu.

Roletka má možnost definovat několik vlastností tak, aby účelu a situaci na formuláři co možná nejvíce vyhovovala. Vlastnosti se zadávají v syntaxi známé např. z CSS definice - klíčová slova jsou od hodnot odděleny dvojtečkami a při definování více slov jsou definice vzájemně odděleny středníkem. Zde jsou jednotlivá klíčová slova se svými možnosti, jejichž nastavením je možné upravit potřebné chování:

test: expression/words
add-list: ../sibling, ...
fill-adds: no/yes
sort-by: value/order/favourite
pure-field: no/yes
division-restrict: no/yes
archive-restrict: no/yes
author-restrict: no/yes
bin-restrict: yes/no
age-restrict: no/#NUMB d[ay]/w[eek]/m[onth]/q[uarter]/y[ear]
top-restrict: no/#NUMB
source: used/selected/foreign/own/all

Podívejme se na jednotlivá klíčová slova nastavení podrobněji.