Možnosti chování zdroje source-behaviour

Specifikace upřesňující chování a vlastnosti v případě nastavení zdroje segmentu.

syntax
[count-at] [; disable-bookmarks] [; new-source] [; next-col-list] [; next-specif-col-list] [; open-button] [; select-button] [; select-on-change] [; show-repeats-on-select] [; specify-button] [; start-fdk]

Tato vlastnost upravuje některé rysy spojené s propojením zdroje pomocí vlastnosti source. Vlastnost se dále skládá z dílčích pod-vlastností oddělených středníkem, které teprve upravují potřebné chování či jiné rysy spojené s propojováním dokumentů:

count-at - omezení výpočtu na nové či existující dokumenty

new-source - možnost zákazu tvoření zdroje

show-repeats-on-select - možnost zahrnout opak. do výběru

next-col-list - rozšiřující seznam sloupců ve výběru

next-specif-col-list - rozšiřující seznam sloupců v upřesnění (specifikaci)

select-on-change - propojení akce výběru se změnou kolonky

start-fdk - mění výběr třetího dokumentu ve zdroji typu foreign

disable-bookmarks - umožňuje zakázat použití záložek pro vložení zdroje

select-button - možnost skrytí tlačítka "Vybrat"

open-button - možnost skrytí tlačítka "Otevřít" / "Nový"

specify-button - možnost skrytí tlačítka "Upřesnit"


count-at - omezení výpočtu na nové či existující dokumenty

Nastavení tohoto chování je účinné pouze u zdrojového mechanizmu count (počítaný prvek). Standardně se výpočty provádějí bez ohledu na to, zda jde o nově tvořený dokument (tj. instanci dokumentu) dos...


new-source - možnost zákazu tvoření zdroje

Někdy je zapotřebí ošetřit, aby zdrojový dokument nebyl tvořen jako nový dokument, ale pouze přebírán z již existujících a nebo případné propojení aby zůstalo nerealizováno. Například ruční párování ...


show-repeats-on-select - nabídka opakovatelných při výběru

Při kliknutí na tlačítko "Vybrat" u segmentu s cizím zdrojem se zobrazí seznam s odpovídajícími zdrojovými dokumenty. V tomto seznamu se nabízí ve sloupečcích hodnoty z políček, která se mají v cílov...


next-col-list - rozšiřující seznam sloupců ve výběru

Tato vlastnost se rovněž jako předchozí týká seznamu pro výběr cizího dokumentu. Pomocí této vlastnosti můžete rozšířit seznam sloupců vedle standardních zahrnutých ve výběru. Tato vlastnost se může ...


next-specif-col-list - rozšiřující seznam sloupců v upřesnění

K tomu, k čemu slouží next-col-list u výběrových uzlů, slouží next-specif-col-list u uzlů specifikačních. Je možností jak rozšířit nabídku upřesnění zdrojového opakování v okně se seznamem zdrojových...


select-on-change - propojení akce výběru se změnou kolonky

Často nastávají případy, kde je jedna kolonka ve výběrovém uzlu natolik určující, že jednoznačně identifikuje požadovanou položku pro výběr (např. kód ceníku, číselné ID apod.). V takových případech ...


select-button-title - změna bubliny tlačítka výběru

Touto vlastností se nastavuje obsah bublinové nápovědy u tlačítka pro výběr zdrojového dokumentu. Tento text pak nahrazuje automaticky generovanou nápovědu.


specify-button-title - změna bubliny tlačítka upřesnění

Touto vlastností se nastavuje obsah bublinové nápovědy u tlačítka pro upřesnění zdrojového opakování. Tento text pak nahrazuje automaticky generovanou nápovědu.


start-fdk - nastavení výhozí hodnoty cizího klíče

Někdy nastávají situace, kdy v databázi jsou určité typy dokumentu velmi stabilní a jejich instance jsou předem známé. V takových případech může být žádoucí, aby bylo u výběrového uzlu cizího dokumen...


set-remote-select - výběr třetího dokumentu ve zdroji

Přeloženo - nastavení vzdáleného výběru. Každý dokument můžeme definovat tak, že využívá jiného dokumentu prostřednictvím výběrového uzlu. Tento uzel může být typu initial, lexicon či foreign - to už...


disable-bookmarks - zakáz použití záložek

Každý výběrový uzel má možnost buď jednotlivého nebo i hromadného (u opakovatelných) vyběru zdrojových dokumentů ze záložek. Zdroj tedy není vybrán z databáze za použití příp. omezení source-filter a...


select/open/specify-button - skrytí tlačítka

Vlastnosti select-button, open-button a specify-button mohou nabývat hodnot show (výchozí) nebo hide. Každá z vlastností skrývá jedeno z tlačítek výběrového a specifikačního uzlu. Jde o tlačítko "Vyb...


Potenciální vlastnické uzly

Vlastnost source-behaviour je možné uvést u následujících uzlů:


Vlastnost source-behaviour source-behaviour

Specifikace upřesňující chování a vlastnosti v případě nastavení zdroje segmentu.


Zákaz kopírování hodnoty prvku disclonableVlastnost place-holder place-holderVlastnost required-if required-ifPodmíněná upravitelnost prvku edit-ifVlastní šablona segmentu custom-tempFormulářový typ inputf-type kompilaceZadání počáteční hodnoty initialÚplná změna políčka vlastní šablonou field-tempVlastnost join-fromPropojená nabídka prvku linked-offerVýběr hodnoty z dodatečného seznamu lexiconSpecifikace masky pro zadání údajů maskPrvek s generováním zprávy messengerVlastnost merge mergeOtevření formuláře openedVlastnost preserveMožnost rychlé nabídky quick-offerZadání vyžadování hodnoty requiredMožnosti chování zdroje source-behaviourSpecifikace podmínky pro zdroj dat source-filterVýchozí upřesnění opakování starting-specification