Vlastnosti určující strukturu databáze

V této podkapitole jsou uvedeny a popsány vlastnosti, které mají vliv na tvorbu databázové struktury. Přesnější popis tvorby databázové struktury na základě těchto vlastností a umístění segmentů s těmito vlastnostmi najdete ve třetí kapitole části B - Generování DAD. Zde se podíváme na syntaxi a možnosti jednotlivých vlastností a naznačíme, jaký mají pro tvorbu databáze význam.