Vyjmenování zdroje enumerate-source

Vynucení vyjmenování položek ze zdroje. Není-li nastaveno, přebírají se všechny potomky odkazovaného segmentu.

true | false | yes | no

Tato vlastnost úzce spolupracuje s vlastností source a významně ovlivňuje strukturu cizí oblasti dokumentu - vypíná totiž automatické přebírání celé struktury oblasti služby zdrojového dokumentu. Pokud je source uvedeno u prvku, uvádění vlastnosti enumerate-source je bezpředmětné (nebo dokonce neplatné).

Vlastnost source u oblasti obsahuje odkaz na službu (nebo její větev) ve formě oblasti, jež má svou vlastní strukturu. Tato struktura se ze služby zdrojového dokumentu do cílového přebírá celá. Tedy pokud toto chování není vlastností enumerate-source vypnuto - tj. je nastaveno vyjmenování zdroje následujícím způsobem:

enumerate-source="true"

Výchozí hodnotou při neuvedení enumerate-source je false. Ve vlastnosti je možné rovněž užívat hodnoty yes/no. Pokud je vyjmenování zdroje nastaveno kladně, nepřebírá se ze zdrojové služby žádný potomek a je třeba tyto potomky ze služby vyjmenovat jejich uvedením v cílovém dokumentu formou tagů area či element a uvedením platného odkazu source, který neobsahuje ani mechanismus ani typ dokumentu (to by vytvořilo samostatný výběrový uzel - viz. popis source). Uvede se pouze platný odkaz na segment služby s případným využitím pomlček - také viz. zápis vlastnosti source.

Viz. také Možnost použít jen vyjmenované potomky služby v popisu struktury definice.

Potenciální vlastnické uzly

Vlastnost enumerate-source je možné uvést u následujících uzlů:

area - oblast (segment uvnitř definice);