Opakovatelnost repetition

Vlastnost zapíná či vypíná opakovatelnost segmentu ve struktuře dokumentu a nastavuje další související vlastnosti. Opakovatelnost je klíčová pro strukturu databázových tabulek dokumentu.

syntax
[type:...;][area-label-by:...;][filter:...;][index-column:...;][init-count:...;][init-value:...;][irremovable:...;][gappy:...;][max-count:...;][min-count:...;][questionary-by:...;][questionary-off:...;][table-face:...;][table-face-caption:...;][visible]

Tato vlastnost nastavuje shopnost opakovatelnosti segmentu v rámci dokumentu a upravuje některé rysy touto opakovatelností spojené. Vlastnost se skládá z dílčích pod-vlastností oddělených středníkem, kde dílčí nastavení type určuje vlastní opakovatelnost a další upravují potřebné chování či jiné rysy spojené s opakováním segmentů:

type - (none|user|depend) určuje zda segment je či není v rámci rodičovské větve opakovatelní. Výchozí none indikuje běžný segment bez opakování; Zbylé volby naopak zavádějí pro segment opakovatelnost;

area-label-by - nastavování názvu (typu) oblasti dle obsahu prvku oblasti

filter - možnost skrýt filtrovací podmínkou některé instance opakování

index-column - obsah indexového (prvního) sloupce v tabulkové oblasti

init-count - výchozí počet opakování v novém dokumentu (formuláři)

init-value - výchozí hodnota prvku opakování (při více vých. opakováních)

irremovable - možnost zákazu odstranění již uloženého opakování ve formuláři

gappy - ošetření děr v číselné řadě primárního klíče (true / false)

max-count - omezení maximálního možného počtu opakování segmentu

min-count - omezení minimálního možného počtu opakování segmentu

noneinsertable - možnost zákazu přidání již opakování ve formuláři

preserve-empty - ochrana nepoužitých opakování v nových dokumentech

table-face - nastavení zobrazení opakovatelné oblasti jako tabulkového řádku

table-face-caption - nahrazení generovaného nadpisu v hlavičce tabulkové oblasti


type - základní typ opakovatelnosti

Určuje zda segment je či není v rámci rodičovské větve opakovatelní. Výchozí none indikuje běžný segment bez opakování; Zbylé volby naopak zavádějí pro segment opakovatelnost;


area-label-by - nastavování názvu oblasti dle potomka

V některých aplikačních případech je zapotřebí, aby bylo pod sebe možné přidávat opakování různých druhů. Například v určitém dokumentu můžeme chtít, aby uživatel měl možnost pod sebe přidávat odstav...


filter - filtrování instancí opakování

Zatímco vlastnost appear-if segmentu umožňuje skrýt celý segment (v případě opakovatelného segmentu jej skrývá i s ovládacími prvky a příp. hlavičkou tabulky), můžete v části filter vlastnosti repeat...


index-column - obsah indexového sloupce

Tato vlastnost nabízí čtyři možnosti formou následujících klíčových slov: position (výchozí), label, combine nebo none. Účelem vlastnoti je v tabulkové oblasti určit, zda se v prvním sloupci má zobra...


init-count - výchozí počet opakování

Vlastnost formou celého kladného či nulového čísla nastavuje výchozí počet opakování při zadání formuláře nového dokumentu. Výchozí hodnotou této vlastnosti je jednička. Nulou docílíme nenabízení žád...


init-value - výchozí hodnota prvku/ů opakování

Při zadání více než jednoho výchozího opakování často bývá užitečné nastavit také různé (!) initial hodnoty prvků obsažených v opakování. Můžete tak například ve formuláři vytvořit tabulku ročního vý...


irremovable - možnost zákazu odstranění opakování

Opakování, která již byla uložena v databázové evidenci je možné ochránit proti odstranění nastavením vlastnosti irremovable na hodnotu true. Standardní hodnotou této vlastnosti je false. U nově přid...


gappy - ošetření mezer v číslech prim. klíčů

Hodnota gappy je logická - může být tedy nastavena na true či false (resp. na yes či no). Jde o možnost vzniku tzv. děr v číselných řadách primárního klíče opakování. Parametr tyto díry povoluje - vý...


max-count - maximální možný počet opakování

Je-li zapotřebí omezit maximální možný počet opakování určitého opakovatlného segmentu, je nutné nastavit vlastnost max-count na hodnotu celého kladného a nenulového čísla. Plnění hodnoty nastavení j...


min-count - minimální možný počet opakování

Je-li zapotřebí omezit minimální možný počet opakování určitého opakovatlného segmentu, je nutné nastavit vlastnost min-count na hodnotu celého kladného a nenulového čísla. Na rozdíl od nastavení max...


noneinsertable - možnost zákazu přidání opakování

Skrytí tlačítka pro přidání opakování a také eliminaci všech dalších možností formuláře pro přidání instance daného opakování docílíte nastavením vlastnosti noneinsertable na hodnotu true. Opakování ...


preserve-empty - ochrana nepoužitých opakování

Při zavádění nových dokumentů prostřednictvím webových formulářů se ověřuje, zda ve výchozím opakování (tedy ne v tom, které přidá uživatel) byla provedena najaká úprava a pokud ne, je toto opakování...


table-face - nastavení tabulky ve formuláři

Oblasti, které jsou opakovatelné a obsahují pouze prvky (nikoli vnořené podoblasti), mohou ve formuláři tvořit řádek tabulky s tím, že hlavička se automaticky sestaví z názvů prvků. Tohoto efektu je ...


table-face-caption - nahrazení generovaného nadpisu v hlavičce tabulky

Při zadání hodnoty tato nahrazuje automaticky generovaný nadpis v hlavičce tabulkové oblasti ve formuláři dokumentu. Apostrofy nejsou nutné.


Potenciální vlastnické uzly

Vlastnost repetition je možné uvést u následujících uzlů:


Vlastnost repetition repetition

Vlastnost zapíná či vypíná opakovatelnost segmentu ve struktuře dokumentu a nastavuje další související vlastnosti. Opakovatelnost je klíčová pro strukturu databázových tabulek dokumentu.


Automatický identifikátor autoidentityDatový typ datad-type kompilacePřímé nastavování některých vlastností do DAD dad-infoVyjmenování zdroje enumerate-sourceVlastnost characterIndexování podle prvku indexDědění struktury služby inherit-structureOpakovatelnost repetitionUrčení zdroje dat sourceStejný zdroj pro segmenty v různých větvích source-keyMapování služby na dokument take-fromZajištění jedinečnosti hodnoty unique