Zajištění jedinečnosti hodnoty unique

Nastavuje jedinečnost hodnoty prvku v rámci všech instancí. U opakovatelných segmentů jde o jedinečnost nejen v rámci opakování, ale v rámci všech instancí daného prvku v evidenci (tabulce databáze).

syntax
true | false | yes | no

Pokud potřebujeme, aby určitá znaková nebo číselná hodnota byla pro celou evidenci v rámci jednoho typu dokumentu jedinečná, nastavíme vlastnost prvku unique na hodnotu true (výchozí při neuvedení je false).

Uvedeme-li unique u opakovatelného prvku nebo prvku v opakovatelné oblasti, pak je samozřejmě zajištěna jedinečnost nejen v rámci jedné instance daného typu dokumentu, ale v rámci všech opakování všech dokumentů.

S výhodou se dá unique použít v cizích oblastech propojených mechanismem initial či lexicon (u propojení foreign je případná unikátnost dána vlastnostmi zdrojového prvku a nastavení v cílovém dokumentu ji nijak neovlivňuje). Pokud totiž v rámci výběru budeme vybírat i položku, která je ve zdrojovém dokumentu unikátní a v cílovém dokumentu u tohoto propojeného pole rovněž nastavíme kontrolu unikátnosti (vlastnost unikátnosti se automaticky ze zdroje nepřenáší jako některé jiné vlastnosti), pak docílíme toho, že pro cílový dokument bude možné určitou instanci zdroje vybrat jen v jedné určité instanci cíle. Tedy že jeden zdrojový dokument (resp. jeho instance) nebude zároveň vybrán na dvou či více cílových dokumentech (resp. jeho instancích).

Pokud bychom toto chtěli opravdu důsledně zabezpečit, bude dobré pro okruh běžných uživatelů uvedená nastavení kombinovat i s typem přístupu selectable (viz. Vlastnosti pro nastavení přístupu), který můžeme nastavit např. jen u unikátního prvku (pokud to není u celé oblasti žádoucí).


Potenciální vlastnické uzly

Vlastnost unique je možné uvést u následujících uzlů:

ElementDef - šablona prvku (kmenová definice) - jako parametr;

element - prvek (segment uvnitř definice);


Vlastnost unique

Nastavuje jedinečnost hodnoty prvku v rámci všech instancí. U opakovatelných segmentů jde o jedinečnost nejen v rámci opakování, ale v rámci všech instancí daného prvku v evidenci (tabulce databáze).

syntax
true | false | yes | no

Automatický identifikátor autoidentityDatový typ datad-type kompilacePřímé nastavování některých vlastností do DAD dad-infoVyjmenování zdroje enumerate-sourceVlastnost characterIndexování podle prvku indexDědění struktury služby inherit-structureOpakovatelnost repetitionUrčení zdroje dat sourceStejný zdroj pro segmenty v různých větvích source-keyMapování služby na dokument take-fromZajištění jedinečnosti hodnoty unique