Změna pořadí order

Pomocná vlastnost umožňující zajistit správné pořadí potomka i v situacích, kdy se na větev doplňují segmenty zdroje či výchozí šablony oblasti.

syntax
#orderNo

Specifikuje dodatečně pořadí v rámci oblasti. Používá se jako atribut pro oblasti, prvky a texty. Využití najde například tam, kde chceme použít standardní pořadí definované pomocí based-on pro danou oblast a chceme ještě doplnit nějaký dětský prvek či oblast na jiné místo než za předefinované segmenty (což je v principu based-on v takové situaci výchozí pozice).


Jak order funguje?

Order obsahuje célé číslo od jedné výše. Maximální (nedosažitelná) hodnota je 1024. Toto a vyšší číslo je pro order již neplatné a replikátor v takovém případě order buď ignoruje nebo zastaví tvorbu (záleží na aplikačních nastaveních). Můžeme chtít, aby např. v cizí oblasti (viz. služby a propojování dokumentů nebo v oblasti založené na šabloně, kde segmenty (potomky) nedefinujeme přímo, ale jen je přebírán, byly ještě další segmenty a to na předem určeném místě. Určíme jim tedy tuto pozici explicitně a to právě pomocí order. Replikátor pak v případě, že je v oblasti order uveden provede po poskládání všech segmentů potomků ještě doseřazení a to tak, že přednostně nastaví pozice dle označení order a ostatními neoznačenými potomky "dovyplní" mezery. Nevíte-li, kolik potomků bude určitá oblast přesně mít a chcte-li zajistit, že určité segmenty budou na konci, můžete jim nastavit order na hodnoty jako jsou 100, 101, atd. Naopak stanovíte-li určitému segmentu 1 (jedničku) bude uveden v daném kontextu jako první. Order jako vlastnost je po prvním použití odebrán a tak při dalším využití téže struktury již platí pouze order nový. Tím je umožněno postupné skládání. Je-li umístěn na větvi order se stejnou hodnotou u více segmentů, pak rozohoduje jejich fyzické pořadí.


Potenciální vlastnické uzly

Vlastnost order je možné uvést u následujících uzlů:

action - odkaz na spustitelnou akci (substruktura definice);

text - statický text (substruktura definice);

element - prvek (segment uvnitř definice);

area - oblast (segment uvnitř definice);

option - položka výběru v prvku (substruktura definice);


Vlastnost order

Pomocná vlastnost umožňující zajistit správné pořadí potomka i v situacích, kdy se na větev doplňují segmenty zdroje či výchozí šablony oblasti.

syntax
#orderNo

Vlastnost form-tab form-tabVlastnost label-by label-byPodmíněnost zobrazení segmentu appear-ifKoncept conceptVlastnost layout layoutOvlivnění šířky hlavičky tabulkové oblasti head-width-inflZměna pořadí orderFormátování segmentu styleFormátování popisku style-of-labelFormátování kolonky style-of-fieldVolba přepínače oblasti switch-by-elementVěcné označení typicalVlastnost view-ofVlastnost view-of-filter view-of-filter