Formátování popisku style-of-label

Určuje formátovácí CSS třídu pro prezentaci názvu segmentu v automaticky generované šabloně pro tiskový náhled (aplikována v rámci třídy určené vl. style).

syntax
{css-className}

Vlastnost style-of-label je doplňkovou vlastností k vlastnosti style a využívá stejného principu CSS šablon. Jak již bylo uvedeno, vlastnost style-of-label má na starosti formátování štítku ve výstupní sestavě. Do zmíněného již souboru print-styles.css na webovém sídle intranetu můžeme doplnit například následující řádky:

.area_label1
{
display:block;
font-size:18px;
font-weight:bolder
}
.area_label2
{
display:block;
font-size:16px;
}
.element_label
{
margin-left:15 px;
width:100px
}

Ostatní řádky souboru print-styles.css viz. příklad v popisu vlastnosti style.

Do aplikačních nastavení bychom dále mohli nastavit do výchozích hodnot vlastností segmentů do kolonky pro vlastnost style-of-label hodnoty element_label pro prvek a area_label pro oblast. Pokud u oblasti neuvedeme žádný konkrétní styl štítku, pak se použije ten přednastavený a přidá se k němu číslo úrovně. V našem případě nekonkretizované oblasti dostanou styly area_label1, area_label2 atd. Pokud vlastnost u oblasti nastavíme přímo v definici, je logické, že se číslo úrovně nepřidává.

Vlastnot může rovněž obsahovat klíčové slovo hidden. Tento obsah zapříčiní, že štítek prvku nebude ve viditelný ani v případě, že obsahuje znaky názvu. Nebude viditelný ani ve formuláři i přesto, že vlastnost jinak ovlivňuje pouze styl štítku v tiskovém náhledu. Slovo hidden má navíc ve formuláři dopad i na ikonu, kterou toto nastavení také skrývá. Jediné, kde bude tedy štítek zařazen bude menu pro výběr prvku v přehledech.


Vztah style a style-of-label

Pro úplnost a lepší pochopení načrtneme základní schema vysvětlující platnost obou vlastností - tj. na co je styl určený těmito vlastnostmi uplatňován ve výstupní sestavě.

Tím, že je style aplikován na celou plochu segmentu, je možné pomocí style nastavovat nejen formát textu hodnoty, ale také potřebná zalomení a odsazení segmentu. V rámci této plochy je pak aplikován style-of-label, pomocí kterého můžeme nastavit odsazení, zalomení či vlastní vzhled textu v rámci plochy celého segmentu.


Potenciální vlastnické uzly

Vlastnost style-of-label je možné uvést u následujících uzlů:

ElementDef - šablona prvku (kmenová definice) - jako parametr;

AreaDef - šablona oblasti (kmenová definice) - jako parametr;

DocumentDef - dokument nebo šablona d. (kmenová definice) - jako parametr;

InterfaceDef - rozhraní (kmenová definice) - jako parametr;

element - prvek (segment uvnitř definice);

area - oblast (segment uvnitř definice);


Vlastnost style-of-label

Určuje formátovácí CSS třídu pro prezentaci názvu segmentu v automaticky generované šabloně pro tiskový náhled (aplikována v rámci třídy určené vl. style).

syntax
{css-className}

Vlastnost form-tab form-tabVlastnost label-by label-byPodmíněnost zobrazení segmentu appear-ifKoncept conceptVlastnost layout layoutOvlivnění šířky hlavičky tabulkové oblasti head-width-inflZměna pořadí orderFormátování segmentu styleFormátování popisku style-of-labelFormátování kolonky style-of-fieldVolba přepínače oblasti switch-by-elementVěcné označení typicalVlastnost view-ofVlastnost view-of-filter view-of-filter