Formátování segmentu style

Určuje formátovácí CSS třídu pro prezentaci segmentu jako celek v automaticky generované šabloně pro tiskový náhled.

syntax
{css-className}

Vlastnost style je určena k formátování segmentu pomocí automaticky tvořené tiskové šablony. Umožňuje segmentu přiřadit předpřipravený a pojmenovaný CSS styl. Vlastnost formátuje segment jako celek. Popisek label pak samostatně ještě upravíme pomocí vlastnosti style-of-label. Nejčastěji používané styly, které jsou obecně použitelné, můžeme nastavit do aplikačních nastavení pro konkrétní aplikaci systému flexideo a tyto styly se budou vkládat ke všem segmentům, u kterých není styl specifikován.

Základní princip vlastnosti style spočívá v tom, že si na vebovém serveru ve složce stylesheets vytvoříme textový soubor print-styles.css, který bude obsahovat pojmenované CSS styly plně podle obecně platných pravidel pro samostatný *.css soubor. Tento soubor může například obsahovat tyto řádky se styly:

body
{
background-color:white;
border:thin solid black
}
.area
{
margin-left:15 px;
}
.element
{
font-weight:bolder
}
.text
{
font-weight:bolder;
margin-left:20 px;
display:block
}

Všimněte si, že na prvním řádku je umístěno klíčové slovo body, které nastavuje formát pro celou tištěnou stránku. Zde můžete nastavit obecné formátovací instrukce pro všechny tiskové výstupy.

Podle pravidel CSS jsou styly uvedeny za tečkou. Jsou tak přiřazeny přes HTML atribut class k potřebným segmentům ve výstupní tiskové sestavě. To, která tisková šablona z šablon uvedených ve zmíněném souboru bude přiřazena k segmentu je určeno právě vlastností style segmentu. Určení probíhá jednoduše napsáním názvu dané šablony do vlastnosti. Například:

style="element"

V našem příkladu bychom mohli do aplikačních nastavení jako obecnou šablonu prvku napsat šablonu element, u oblasti by to byla area a u textových segmentů zase text. Pak bychom nemuseli nikam do celého XDS vlastnost style uvádět. Ve skutečnosti se to také tak dělá a jen u segmentů, kde máme nějaké zvláštní nároky na formátování se nastaví jejich vlastnost style a do souboru s formátovacími CSS šablonami se přidá šablona s odpovíjajícím názvem a formátovacími instrukcemi.


Potenciální vlastnické uzly

Vlastnost style je možné uvést u následujících uzlů:

ElementDef - šablona prvku (kmenová definice) - jako parametr;

AreaDef - šablona oblasti (kmenová definice) - jako parametr;

DocumentDef - dokument nebo šablona d. (kmenová definice) - jako parametr;

InterfaceDef - rozhraní (kmenová definice) - jako parametr;

text - statický text (substruktura definice);

element - prvek (segment uvnitř definice);

area - oblast (segment uvnitř definice);


Vlastnost style

Určuje formátovácí CSS třídu pro prezentaci segmentu jako celek v automaticky generované šabloně pro tiskový náhled.

syntax
{css-className}

Vlastnost form-tab form-tabVlastnost label-by label-byPodmíněnost zobrazení segmentu appear-ifKoncept conceptVlastnost layout layoutOvlivnění šířky hlavičky tabulkové oblasti head-width-inflZměna pořadí orderFormátování segmentu styleFormátování popisku style-of-labelFormátování kolonky style-of-fieldVolba přepínače oblasti switch-by-elementVěcné označení typicalVlastnost view-ofVlastnost view-of-filter view-of-filter