Vlastnosti pro identifikaci

Každý segment a většina substruktur musí být v dedinici jednoznačně identifikovatelný a to jak na straně počítače, tak i na straně uživatele. Počítači stačí jednoznačný identifikátor name. Pro uživatele je to pak odpovídající štítek, upřesňující popis a ikona pro snadnější a přehlednější orientaci. Identifikátor přitom nemusí být vždy v definici zapsán přímo. Může být převzat pomocí odkazu na šablonu segmentu (viz. vlastnost based-on).

Vedle zmíněného identifikátoru name slouží počítači i zkratka tohoto identifikátoru - short. Tato zkratka je určena pro sestavování kratších názvů v databázi, kde jména mají omezenou délku. Není však rozhodně nutné zadávat všechny níže uvedené identifikátory. Replikátor je schopen je logickou cestou ze zbývajících vlastností doplnit. Můžeme tak například jen uvést popisek label a příp. vysvětlující popis descr. Identifikátor name se doplní dle popisku a zkratka short zase podle tohoto identifikátoru. Ikona se u prvků v závislosti na datovém typu generuje sama, u jiných segmentů má nastavenu výchozí hodnotu podobně jako celá řada jiných vlastností. Tyto výchozí hodnoty je možné měnit v nastavení aplikace.