Text obsahu content

Vlastnost pro vkládání textového obsahu statických textů dokumentu a dalších textových výplní pro formuláře a náhledy.

{Text}

Vlastnost slouží pro zápis obsahu jak textových "segmentů" dokumentu tak také textů výběrových seznamů. Zároveň se případné potřebné překlady těchto textů zapisují do téže vlastnosti jazykové mutace v dětském uzlu lang.

Potenciální vlastnické uzly

Vlastnost content je možné uvést u následujících uzlů:

text - statický text (substruktura definice);

option - položka výběru v prvku (substruktura definice);

lang - jazyková nastavení (substruktura definice);