Popis descr

Popis segmentu či definice pro účely zobrazení uživateli.

{Text}

Umožňuje vložit popis významu segmentu či doplňující informace pro správné zadání a interpretaci obsažených informací.

Tento popisek najde uplatnění zejména ve složitých či více odborných formulářích, kde uživatele spolehlivě provede jednotlivými kolonkami a jejich významem a podstatně tak klesá chybovost při práci s údaji - zejména při jejich zadávání.

Obsah vlastnosti descr se uživateli objeví formou tzv. bubliny při umístění ukazatele myši na kolonku prvku či nadpis oblasti.

Pokud se jedná o segment s propojením na zdroj (vlastnost source s mechanismem foreign nebo initial) vlastnost, pokud není uvedena vůbec, se naplní obsahem zdrojového segmentu. Pokud není uvedena ani tam, je do bublinové nápovědy uveden text:

" - popis nebyl uveden - ".

Potenciální vlastnické uzly

Vlastnost descr je možné uvést u následujících uzlů:

ElementDef - šablona prvku (kmenová definice) - jako parametr;

AreaDef - šablona oblasti (kmenová definice) - jako parametr;

DocumentDef - dokument nebo šablona d. (kmenová definice) - jako parametr;

InterfaceDef - rozhraní (kmenová definice) - jako parametr;

element - prvek (segment uvnitř definice);

area - oblast (segment uvnitř definice);

lang - jazyková nastavení (substruktura definice);