Vyřazení segmentu či struktury discarted

Nastavením této vlastnosti na hodnotu true vyřazujete daný uzel struktury či segmentu z definice. Tj. uzel zůstává nezměněn, jen není pro účely aplikace brán v úvahu, je ignorován (funguje podobně, jako "odpoznámkování" určitého řádku či řádků programu).

Vyřazení může být dobrou alternativou k odstraňování uzlů z definice, protože i v budoucnu je v návrhářském XDS daný uzel vidět vč. svého obsahu. V historickém XDS je ale samozřejmě jednou plně zavedený segment či struktura v aplikaci patrna trvale i s čísly verzí, kdy byl uzel zařazen a kdy vyřazen.


Potenciální vlastnické uzly

Vlastnost discarted je možné uvést u následujících uzlů:

print-temp - Definice tiskové šablony (substruktura definice);

ElementDef - šablona prvku (kmenová definice) - jako parametr;

AreaDef - šablona oblasti (kmenová definice) - jako parametr;

DocumentDef - dokument nebo šablona d. (kmenová definice) - jako parametr;

InterfaceDef - rozhraní (kmenová definice) - jako parametr;

action - odkaz na spustitelnou akci (substruktura definice);

admin-filter - položkový filtr dokumentu (substruktura definice);

cba - obal akcí a kontrolních pravidel (substruktura definice);

control - použití COMEX ovladače v dokumentu (substruktura definice);

mapp-to - mapování segmentu do externí aplikace (substruktura definice);

unmapped - ošetření nemapovaných prvků (substruktura definice);

mapp-to-app - kmen mapy do externí aplikace (substruktura definice);

join-mapp - propojení map dokumentů (substruktura definice);

pack - obal mapovaných dat (substruktura definice);

text - statický text (substruktura definice);

meta-data - Seznam metadat dokumentu (substruktura definice);

meta-element - prvek meta-dat (segment uvnitř definice);

element - prvek (segment uvnitř definice);

area - oblast (segment uvnitř definice);

check - kontrolní pravidlo (substruktura definice);

lang - jazyková nastavení (substruktura definice);

select - seznam výběrového prvku (substruktura definice);

option - položka výběru v prvku (substruktura definice);

param - substruktura modifikace pro nastavení pojmenovaného parametru (substruktura definice);

modification - substruktura segmentu pro nastavení jeho comex modifikace s parametry (substruktura definice);

node - Hodnota a zařazení procesního uzlu. (substruktura definice);

form-output-process - Definice nastavení výstupního uzlu po uložení dokumentu formulářem uživatele. (substruktura definice);


Vlastnost discarted

Pomůcka VYŘAZENÍ (tj. "odpoznámkování" v kódu definice). Je-li uzel označen touto vlastností s hodnotou true, pak je výsledek stejný, jako by uzel v definici vůbec nebyl uveden.

syntax
[false] | true

Vlastnost codePopisek labelJméno nameZkratka shortOdkaz na šablonu based-onKomentář commentText obsahu contentPopis descrVyřazení segmentu či struktury discartedJméno souboru file-nameVlastnost functionalityIkona iconIkona zdroje icon-as-foreignOznačení služby dokumentu jako rozhraní interfacePopisek label-for-tableVlastnost label-overloadIdentifikace vlastnosti uživatele mapp-to-user