Označení služby dokumentu jako rozhraní interface

Vlastnost kmenového uzlu služby dokumentu, která říká zda se jedná o službu popisující rozhraní, jež může být společné strukturou a účelem více dokumentům pro vyhledávání a další možnosti.

true | false | yes | no

Jméno služby s pozitivně nastavenou vlastností interface by se mělo shodovat se jménem některé kmenové definice InterfaceDef pro rozhraní. Neshoduje-li se, je vytvořena definice nová dle první nalezené služby typu interface a přiřazena všem ostatním stejnojmenným službám typu rozhraní.

Vlastností interface může být označena pouze kmenová služba oblasti, tedy uzel area, který je přímým potomkem uzlu services.

Potenciální vlastnické uzly

Vlastnost interface je možné uvést u následujících uzlů:

check - kontrolní pravidlo (substruktura definice);

area - oblast (segment uvnitř definice);