Popisek label-for-table

Určuje název (štítek) prvku spec. pro hlavičku tabulky (přehledu). Použito v případech, kdy ten běžný, formulářový není pro tabulku vhodný.

{Text}

Jde o specifickou možnost prvků změnit pro účely použití v menu, které slouží zejm. pro tvorbu tabulek, svůj štítek. Stává se, že v rámci formuláře dostává název políčka jen nějaké doplňkové jméno, jako např. na místo "datum do" jen "do" a podobně. Tato vlastnost pak pro účely menu umožňuje zavést úplnější název.

Potenciální vlastnické uzly

Vlastnost label-for-table je možné uvést u následujících uzlů:

ElementDef - šablona prvku (kmenová definice) - jako parametr;

element - prvek (segment uvnitř definice);

lang - jazyková nastavení (substruktura definice);