Popisek label

Určuje název (štítek), který se objevuje u definovaného segmentu

{Text}

Určuje název (štítek), který se objevuje u definovaného segmentu. U prvků se objevuje u kolonek formuláře. Jedná se o názvy jako například "Křestní jméno", "Ulice", "Adresa", "Faktura" apod. Pokud label neuvedeme v obecné definici prvku, pak se při tvorbě verze aplikace vytvoří automaticky a naplní se obsahem identifikátoru name. Pokud chceme, aby label nebyl definován, uvedeme jej do definice jako prázdný tj. <label/> v případě zavedení vlastnosti jako atributu, uvedeme tento atribut s prázdnou hodnotou tj. label="".

Pokud se jedná o segment s propojením na zdroj (vlastnost source s mechanismem foreign nebo initial) vlastnost, pokud není uvedena vůbec, se naplní obsahem zdrojového segmentu.

Potenciální vlastnické uzly

Vlastnost label je možné uvést u následujících uzlů:

ElementDef - šablona prvku (kmenová definice) - jako parametr;

AreaDef - šablona oblasti (kmenová definice) - jako parametr;

print-temp - Definice tiskové šablony (substruktura definice);

DocumentDef - dokument nebo šablona d. (kmenová definice) - jako parametr;

InterfaceDef - rozhraní (kmenová definice) - jako parametr;

admin-filter - položkový filtr dokumentu (substruktura definice);

mapp-to-app - kmen mapy do externí aplikace (substruktura definice);

element - prvek (segment uvnitř definice);

area - oblast (segment uvnitř definice);

check - kontrolní pravidlo (substruktura definice);

lang - jazyková nastavení (substruktura definice);

pack - obal mapovaných dat (substruktura definice);

join-mapp - propojení map dokumentů (substruktura definice);

always - Bezpodmínečně prováděno po každém uložení (substruktura definice);

when - Volba při splnění podmínky (substruktura definice);

otherwise - Volba při nesplnění žádné předchozí podmínky (substruktura definice);