Specifikace pohledových a pseudo dokumentů

Vlastnosti z této skupiny umožňují vytvářet takové typy dokumentů, které nejsou ukládány do databáze přímo, ale pomocí jednoho (view-of) nebo několika (pseudo) typů přímých (tzv. databázových typů). Jde tedy buď o určitý jiný pohled na přímý typ nebo o editovatelný náhled na data z více typů, instancí nebo typů a instancí přímých dokumentů.


Určení pohledových typů


Pohled na dokument view-of

U dokumentu se zapisuje jméno výchozího dokumentu, u segmentu odkaz na odpovídající segment dokumentu výchozího. Zápisem této vlastnosti se dokument určuje jako pohledový typ. U segmentů pohledového ...


Určení pseudo-dokumentových typů


Pseudo - identifikace dokumentu pseudo

Určení typu dokumentu jako pseudo-typu, který je skládán z vybraných částí a instancí jiných typů základních. Vlastnost pojmenová a datově specifikuje hodnoty, které udávají instanci pseudo typu. Neu...


Vlastnost pseudo-behaviour

Složená vlastnost pro upřesnění chování pseudo propojení v pseudo dokumentových typech.


Specifikace pseudo zdroje pseudo-source

Určuje zdrojový segment oblasti či prvku pseudo dokumentu, ze kterého je sestavován.


Specifikace pseudo fitru pseudo-select

Vybírá záznamy zdrojových dokumentů pro sestavení pseudo dokumentu v daném místě. Obsahuje výraz pro zápis podmínky filtru. Více viz. pravidla pro zápis filtračních výrazů.


Výčet potomků v pseudo-zdroji enum-pseudo-src

Vynucení vyjmenování položek z pseudo zdroje. Není-li nastaveno, přebírají se všechny potomky odkazovaného segmentu. Vlastnost enum-pseudo-src má pro pseudo-source obdobný význam, který má pro běžný ...


Přehled definičních uzlů segmentůVlastnosti pro identifikaciVlastnosti určující strukturu databázeVlastnosti pro nastavení přístupuFormátování a zobrazeníOšetření vstupu datSpecifikace pohledových a pseudo dokumentůSpecifické parametry dokumentů