Výčet potomků v pseudo-zdroji enum-pseudo-src

Vynucení vyjmenování položek z pseudo zdroje. Není-li nastaveno, přebírají se všechny potomky odkazovaného segmentu. Vlastnost enum-pseudo-src má pro pseudo-source obdobný význam, který má pro běžný source vlastnost enumerate-source.

true | false | yes | no

Potenciální vlastnické uzly

Vlastnost enum-pseudo-src je možné uvést u následujících uzlů:

area - oblast (segment uvnitř definice);