Specifikace pseudo zdroje pseudo-source

Určuje zdrojový segment oblasti či prvku pseudo dokumentu, ze kterého je sestavován.

select :{document-name}:{service-absolute-reference} | bound ::{service-absolute-reference} | count:: {expression} | none::

Potenciální vlastnické uzly

Vlastnost pseudo-source je možné uvést u následujících uzlů:

element - prvek (segment uvnitř definice);

area - oblast (segment uvnitř definice);