Vlastnosti, které lze u substruktur uvádět

Existuje pár vlastností, které mohou některé substruktury (a pouze substruktury, nikoli segmenty) sdílet. Jde o následující možnosti: