Vlastnosti, které lze u substruktur uvádět

Existuje pár vlastností, které mohou některé substruktury (a pouze substruktury, nikoli segmenty) sdílet. Jde o následující možnosti:


Vlastnost confirm confirm

Uvedením textu v této vlastnosti je možné aktivovat ověřovací hlášku uživateli před provedením akce.


Vlastnost success success

Uvedením textu v této vlastnosti je možné aktivovat informativní hlášku po úspěšném provedení akce.


Vlastnost validation validation

Volba spouští před akcí výstupní validace dokumentu jako před uložením, vč. nastavení form-output-node a dalších úkonů před odesláním k uložení.


Vlastnost trigger trigger

Nastavení spouštěče akce, její dostupnost ve formuláři


Vlastnost main main

Volba zajistí nahrazení hlavního tlačítka dokumentu pro uložení tlačítkem takto označené akce. Volbu může mít i více akcí, ale měla by být zajištěna viditelnost jen jednoho hlavního.


Vyšší zabezpečení filtrem all-arrays

Jde o vlastnost substruktury pro řízení přístupů admin-filter. Může nabývat hodnot true/false příp. yes/no, přičemž výchozí hodnotou je false/no. Pomocí tohto nastavení určíte, že chcete aplik...


Výraz filtru filter-express

Vlastnost obsahující klíčový výraz pro admin-filter, který omezuje položkovou přístupnost u určitého typu dokumentu pro určitý okruh uživatelů.


Přiřazení akce či pravidla k segmentu match

Nastavuje výchozí prvek či oblast pro odkazy ve výrazu v instrukcích XML akcí nebo kontrolního pravidla dokumentu substruktury check.


Vlastnost zprávy message

Text hlášky zobrazované uživateli při nesplnění výrazu kontrolního pravidla v okamžiku editace či ukládání dokumentu.


Specifikace okamžiku aplikování on-change

Specifikuje okamžik aplikování kontrolního pravidla při editaci dokumentu na moment změny prvku.


Vlastnost on-insert on-insert

Identifikace momentu »při vkládání« nového dokumentu.


Specifikace okamžiku aplikování on-save

Specifikuje okamžik aplikování kontrolního pravidla při editaci dokumentu na moment uložení dokumentu.


Vlastnost on-update on-update

Identifikace momentu »při ukládání úpravy« existujícího dokumentu.


Rozsah modifikace range

Vymezení rozsahu pro použití modifikace. Vlastnost musí uvádět alespoň jeden použitý rozsah.


Vypínací úroveň release-level

Specifikace bezpečnostní úrovně, která již daná struktura pro určitý okruh uživatelů vypíná.


Vypínací oddělení release-section

Specifikace oddělení a bezpečnostní úrovně pro tato oddělení, kde se již daná struktura pro určitý okruh uživatelů vypíná.


Vlastnost výběru select

Výraz pro zadání či získání hodnoty parametru.


Rozhodovací výraz test

Vlastnost pro zápis výrazu podmínky instrukcí if, when a for používaných v XML akcích nebo substruktury check dokumentů.


Přenositelnost na pohledy to-view-types

Způsob použití v příp. pohledových dokumentech. Je uplatnitelné pouze pokud je pravidlo umístěno v základním (db) typu. Lze zakázat nebo naopak vynutit. Výchozí je enabled


Zadání hodnoty value

Vkládání hodnoty do instrukce XML akce či do substruktury option jejím přímým zápisem do kódu akce.


Nastavení zadání hodnoty value-settings

Seznam přiřazení výchozích hodnot či výrazů v datovém balíku, který je obalem. Výrazy oddělené středníkem.


Specifické substruktury dokumentůKmenové substruktury různých definicSubstruktury mapování na externí aplikaceDalší substruktury definicVlastnosti, které lze u substruktur uvádět