Výraz filtru filter-express

Vlastnost obsahující klíčový výraz pro admin-filter, který omezuje položkovou přístupnost u určitého typu dokumentu pro určitý okruh uživatelů.

syntax
{expression}

Pomocí logického výrazu se zapisuje podmínka, kterou musí splňovat instance, aby byly danému okruhu uživatelů zpřístupněny. Výraz může například dokumentu typu email nastavit v substruktuře admin-filter následující vlastnost filter-express:

<admin-filter filter-express="/x_common/author = userId()"/>

Pomocí tohoto nastavení docílíme, že si přihlášený uživatel může prohlížet jen ty e-maily, které sám vytvořil. Oblast x_common je oblast pro obecné informace o dokumentu (viz. předchozí - druhá kapitola). Funkce userId() vrací identifikační číslo aktuálně přihlášeného uživatele, které se automaticky ukládá do nově tvořených dokumentů (viz. seznam funkcí v kapitole o tvorbě akcí).

Je zřejmé, že bychom potřebovali ještě také zpřístupnit e-maily, které vytvořil někdo jiný a danému uživateli je poslal. Pokud budeme předpokládat, že v dokumentu e-mail existuje oblast hlavicka a v ní opakovatelný segment prijemce, který využívá seznamu autorů, pak bychom našeho požadavku mohli dosáhnout následujícím zápisem:

<admin-filter filter-express="/x_common/author = userId() or /hlavicka/prijemce = userId()"/>

Další kritéria, která uživatel vytváří mají vždy vztah and ke kritériím administrátorským. V našem případě to znamená, že uživatel si může pomocí svých vlastních kritérií do několika složek roztřídit e-maily došlé, odeslané, rozpracované, archivní atd., ale vždy tam bude mít jen ty e-maily, které sám vytvořil, nebo které mu někdo poslal.

Možnosti syntaxe odkazů do cizích dokumentů jsou shrnuty v části zabývající se výrazy pro filtry. Výraz zapisovaný v admin-filter má však jedno specifikum. Jde o to, že použití výrazu v admin-filter není aplikováno v kontextu žádné instance dokumentu, což ostatní výrazy pro filtry jsou. Z toho plynou dvě omezení:

nemůže obsahovat odkazy s instrukcí

nemůže obsahovat žádné relativní odkazy

Může tedy obsahovat pouze absolutní odkazy začínající od kmene typu typu dokumentu, kde je definován. Tyto odkazy jsou již chápány v podstatě jako cizí, neboť není žádný místní odkaz možný. Propojovací slovo join a syntaxe složených závorek samozřejmě možné jsou.


Potenciální vlastnické uzly

Vlastnost filter-express je možné uvést u následujících uzlů:

admin-filter - položkový filtr dokumentu (substruktura definice);


Vlastnost filter-express

Vlastnost obsahující klíčový výraz pro admin-filter, který omezuje položkovou přístupnost u určitého typu dokumentu pro určitý okruh uživatelů.

syntax
{expression}

Vlastnost confirm confirmVlastnost success successVlastnost validation validationVlastnost trigger triggerVlastnost main mainVyšší zabezpečení filtrem all-arraysVýraz filtru filter-expressPřiřazení akce či pravidla k segmentu matchVlastnost zprávy messageSpecifikace okamžiku aplikování on-changeVlastnost on-insert on-insertSpecifikace okamžiku aplikování on-saveVlastnost on-update on-updateRozsah modifikace rangeVypínací úroveň release-levelVypínací oddělení release-sectionVlastnost výběru selectRozhodovací výraz testPřenositelnost na pohledy to-view-typesZadání hodnoty valueNastavení zadání hodnoty value-settings