Mapování segmentu dokumentu mapp-to

Každý segment dokumentu, tedy každý prvek nebo oblast, může být mapován do externí aplikace za účelem výměny dat. Mapování se provádí přidáním struktury mapp-to do mapovaného segmentu. Každé takové mapování navazuje na jeden nebo více mapovacích kmenů mapp-to-app a to za pomoci úvodní části odkazu ref, který je základní a povinnou vlastností mapovací struktury mapp-to. V další části tohoto odkazu za druhou dvojtečkou následuje odkaz na uzel externího dokumentu, na který je interní uzel segmentu obsahující definici mapp-to mapován. Základní syntaxe tedy vypadá takto:

<mapp-to ref="[{application}]:[{purpose} | {document}]:{reference}"/>

Možnosti odkazování naleznete v popisu vlastnosti ref. Ostatní vlastnosti již slouží pouze pro upřesnění vztahů takto určeného propojení. Pro mapování jsou k dispozici specifické vlastnosti, které toto mapování upřesňují a vedle těchto specifických mapovacích vlastností nabízí struktura mapování segmentu i některé standardní vlastnosti platné pro segmenty, které i zde mají svůj obecně platný význam (viz. seznam nastavitelných vlastností níže).

Více o možnostech mapování viz. též principy mapování.

Nastavitelné vlastnosti uzlu mapp-to

Substrukturu mapp-to je možné specifikovat následujícími vlastnostmi:

comment - Pracovní komentář segmentu pro účely popisu defince. Nezobrazuje se finálnímu uživateli.;

discarted - Pomůcka VYŘAZENÍ (tj. "odpoznámkování" v kódu definice). Je-li uzel označen touto vlas ...

input-method - Určuje způsob zařazení importované hodnoty externího tagu do prvku.;

input-on - Nepovinná vlastnost. Stanovuje podmínku, při které je segment z externího XML načítán.;

input-params - Umožňuje vložit jeden nebo více parametrů pro mapování vstupních dat.;

mode - Možnost použít strukturu jen pro určitý režim.;

output-method - Určuje způsob zařazení exportované hodnoty prvku do tagu externího ;

output-on - Nepovinná vlastnost. Stanovuje podmínku, při které je segment exportován do externího ...

output-params - Umožňuje vložit jeden nebo více parametrů pro mapování výstupních dat.;

pair-according-to - Solitérní výraz pro připárování externích instancí na interní při vstupním pro ...

ref - Odkaz na aplikaci, typ dokumentu a případně i konkrétní segment formou zdrojové syntaxe.;

release-level - Specifikace bezpečnostní úrovně, která již danou substrukturu pro určitý okruh uži ...

release-section - Specifikace oddělení a bezpečnostní úrovně pro tato oddělení, kde se již daná su ...

secrecy-lev - Specifikace bezpečnostní úrovně, která je zapotřebí pro zpřístupnění segmentu určité ...

section - Specifikace oddělení a bezpečnostní úrovně pro tato oddělení, která jsou zapotřebí pro z ...