Obal služeb dokumentu services

Kmenová definice určená pro jako finální definice dokumentu DocumentDef či rozhraní InterfaceDef potřebuje uzel pro umístění nabídky služeb pro využití v jiných dokumentech jako zdroje. Struktura pro nabídku služeb je reprezentována uzlem services a potomkami mohou být oblasti (uzly area) či prvky (uzly element).

Uzel služeb je na rozdíl od uzlu obsahu content nepovinný a může se vyskytovat i více než jednou, i když opakovaný výskyt kvůli přehlednosti nabídky služeb není doporučován.

Nastavitelné vlastnosti uzlu services

Substrukturu services není možné dále specifikovat žádnými vlastnostmi.