Doplnění statického textu text

Substruktura umožňující přímo na stránku dokumentového formuláře, tiskového náhledu apod. přidat statický text.

<text name="{name}">{text}</text>

Povšimněte si potřeby zadávat k substruktuře jméno pomocí vlastnosti name. Vzhledem k tomu, že substruktura je přidávána do obsahu definice mezi tagy area a element, je i u ní vyžadována jmenná identifikace jako u segmentů.

Nastavitelné vlastnosti uzlu text

Substrukturu text je možné specifikovat následujícími vlastnostmi:

appear-if - Zadání podmíněného zobrazení segmentu dokumentu. Segment se zobrazí pouze při splnění ...

comment - Pracovní komentář segmentu pro účely popisu defince. Nezobrazuje se finálnímu uživateli.;

concept - Možnost bližšího uspořádání více kolonek prvků na řádcích formuláře. Standardně je každá ...

content - Vlastní obsah, který má být v náhledech zobrazován;

discarted - Pomůcka VYŘAZENÍ (tj. "odpoznámkování" v kódu definice). Je-li uzel označen touto vlas ...

name - Jednoznačná a jedinečná identifikace uzlu na dané úrovni zařazení, tedy na větvi či v sezna ...

order - Pomocná vlastnost umožňující zajistit správné pořadí potomka i v situacích, kdy se na věte ...

secrecy-lev - Specifikace bezpečnostní úrovně, která je zapotřebí pro zpřístupnění segmentu určité ...

section - Specifikace oddělení a bezpečnostní úrovně pro tato oddělení, která jsou zapotřebí pro z ...

style - Určuje formátovácí CSS třídu pro prezentaci segmentu jako celek v automaticky generované š ...