Další substruktury definic

Substruktury, které některé mohou být uvedeny v kmenu definice i uvnitř struktury jejího obsahu.


Substruktura always

Bezpodmínečně prováděno po každém uložení


Kontrolní pravidlo check

Tag check je v XDS uváděn jako přímý potomek tagu cba. Počet kontrolních pravidel v dokumentu není omezen a i k jednomu prvku jich může být přidruženo několik. Princip kontrolního pravidla spo...


Substruktura action action

odkaz na spustitelnou akci


Substruktura control control

použití COMEX ovladače v dokumentu


Substruktura param param

substruktura modifikace pro nastavení pojmenovaného parametru


Substruktura request request

struktura požadavku pro volání akce


Substruktura response response

struktura odpovědi akce


Substruktura value value

substruktura modifikace pro nastavení pojmenovaného parametru


Substruktura otherwise

Volba při nesplnění žádné předchozí podmínky


Substruktura node node

Hodnota a zařazení procesního uzlu.


Vybrané info ze schematu schema-info

Doplňující specifikace segmentů externích dokumentů převzatá ze schematu. Vyskytuje se pouze u popisů typů externích aplikací.


Substruktura when

Volba při splnění podmínky


Substruktura with-param

substruktura modifikace pro nastavení pojmenovaného parametru


Tisková šablona print-temp

Definice tiskové šablony dokumentu či rozhraní.


Specifické substruktury dokumentůKmenové substruktury různých definicSubstruktury mapování na externí aplikaceDalší substruktury definicVlastnosti, které lze u substruktur uvádět