Substruktury mapování na externí aplikace

Dle principů mapování je základem každé mapy kmenová struktura mapp-to-app uváděná u interních typů dokumentů. Pokud je mapovací struktura součástí některé šablony prvku či oblasti, je třeba uvést substrukturu mapp-to-app uvést i tam. Jde skutečně o substrukturu, neboť sama o sobě má řadu vlastností a dokonce i dalších substruktur.

Výchozí substruktury pro mapování na externí aplikace.

Společné vlastnosti pro různé mapovací substruktury

Obalování dat

Specifické vlastnosti pro join-mapp

Propojování map

Specifické vlastnosti pro mapp-to

Specifické vlastnosti pro pack