Možnost rozšířit mapováním obecnou oblast custom-x-common

Zapíná změnu šablony x-common (obecné oblasti každého dokumentu) dle použitého účelu aplikačního typu. Při nastavení true/yes se účel (purpose) přidá za název hledaného souboru s šablonou běžného x-common (běžně: x-common.tmp; upravený: x-common-xxx.tmp, kde xxx je obsah purpose mapy).

true | false | yes | no

Pokud tedy potřebujeme rozšířit obecnou oblast mapovaného dokumentu o další údaje, zadáme jednak custom-x-common = true a jednak vytvoříme kopii souboru x-common.tmp v podsložce temp. Pokud tedy budeme např. mapovat fakturu a mapa (mapp-to-app) bude mít ve vlastnosti purpose hodnotu fa a potřebujeme obecnou (a také nezobrazovanou) oblast nějak rozšířit, vytvoříme ve zmíněné podsložce temp soubor s názvem x-common-fa.tmp s patřičným obsahem. Tyto soubory jsou v podstatě výseky z definice, které jsou opakovaně vkládány do finálních definic.

Typické využití této možnosti je použito při nativním mapování MS Exchange typů viz. zde.

Potenciální vlastnické uzly

Vlastnost custom-x-common je možné uvést u následujících uzlů:

mapp-to-app - kmen mapy do externí aplikace (substruktura definice);