Metoda pro vstup dat input-method

Vstupní metoda umožňuje upřesnit manipulaci s uzly a jejich hodnotami při importu dat do systému flexideo. S její pomocí můžeme například řetězcově obsahy spojit či sečíst / odečíst hodnoty, agregovat, použít výpočtu apod. Metoda rovněž nabízí možnost upravit vztah několika mapování jednoho uzlu [auto] | stock | alternate | operation nebo vztah mapování k výce výskytům téhož uzlu, tj. jeho opakovatelnosti - [auto] | stock | alternate | aggregation. Můžeme tak více uzlů mapovat do jednoho a naopak, či uzly a jejich obsah rozkládat na části apod.

Více viz. popis metod, který je společný pro použití ve vlastnostech input-method i output-method.

Potenciální vlastnické uzly

Vlastnost input-method je možné uvést u následujících uzlů:

mapp-to - mapování segmentu do externí aplikace (substruktura definice);