Podmínka pro vstup dat input-on

Vstupní podmínka umožňuje omezit instance určené pro import za pomoci zadání logického výrazu. Je použitelná v celé řadě mapovacích struktur. Odkazy je však možné směrovat pouze na dokumenty, které jsou připraveny k načtení v dostupné dávce a má jednak za úkol zajistit načtení jen těch instancí, které splňují zadaný výraz, ať již jde o celý dokument (použití v kmenu mapp-to-app nebo o jeho část (použití v instrukci mapp-to. Může rovněž figurovat v kmenovém spojování map či naplňování nemapovaných segmentů interních dokumentů.

{logical-expression}

Poznámka: Vlastnost input-on není určena pro zjišťování, zda některá instance dokumentu či jeho opakovatelné části má být přidávána nebo zda má naopak upravovat již existující záznamy. To je výhradní účel vlastnosti pair-according-to.

Více viz. popis výrazy on, který je společný pro použití ve vlastnostech input-on i output-on.

Potenciální vlastnické uzly

Vlastnost input-on je možné uvést u následujících uzlů:

mapp-to-app - kmen mapy do externí aplikace (substruktura definice);

mapp-to - mapování segmentu do externí aplikace (substruktura definice);

unmapped - ošetření nemapovaných prvků (substruktura definice);